Шпаргалка по истории Казахстана на пробные и итоговое часть 2

   Шпаргалка по истории Казахстана на пробные и итоговое (используйте для проверки!)
 
Шпаргалка по Истории Казахстана на казахском языке ЕНТ 2013
 
Скачать этот материал
 
часть 1
 
часть 2
 
часть 3
 
Шпаргалка ЕНТ 2013 по истории Казахстана по пробным тестам
1. 563.Ноғай Ордасының екінші аты:               С) Маңғыт елі
2. Mоғолстанда дулат әмірлерінің қолдауымен Есен – бұғаның хан тағында отырған уақыты:       В) 1433-1462 жж
3. Моғолстан хандығы қай ханның тұсында ыдырай бастады:          Е) Абд ар-Рашид хан
4. Әмір Темірдің Алтын Орданы басып алмас бұрын Ақ Орданы әлсіретуді көздеген мақсатына табылған себеп:
В) Түй – Қожаның ұлы Тоқтамыстың Темірге қашып баруы
5. Әмір Темір мен Тоқтамыс арасындағы Құндызша деген жерде болған шайқас уақыты:              D) 1391 ж
6. Әмір Темір мен Тоқтамыс арасындағы Терек өзенінің жағасындағы шешуші шайқас уақыты:   D) 1395 ж
7. Әмір Темір жорықтарының Қазақ жеріне тигізген әсері: С) Экономикасының, мәдениетінің дамуына адам айтқысыз зардабын тигізді
8. Ноғай Ордасының орталығы Сарайшық қаласының іргесі қаланған уақыт:          В) X ғ.
9. 1580 ж. Сарайшық қаласының біржола қирау себебі: А) Дон, Еділ қазақтарының Жайық бойына шапқыншылық жасау салдарынан
10. Ноғай Ордасында Едігенің билік құрған уақыты:            D) 1396-1411 жж
11. Ноғай Ордасының ыдырай бастау уақыты:             D) XVI ғ.
12. Қазақ ханы Жәнібек тұсында достық қатынаста өмір  сүрген ноғайлар мен қазақтарды «Екі туысқан Орда» деп атаған ғалым:            А) Ш. Уәлиханов
13. Орыс патшасы ІІІ Иванмен өзара сауда қарым – қатынасын орнатқан хан:         D) Ибақ
14. «Өзбек ұлысы», «Өзбек хандығы», «Шайбани ұлысы» сияқты атаулар осы хандыққа тән:  В) Әбілқайыр хандығы
15. Батыс Сібір хандығының астанасы:              С) Қызыл-Тура
16. Әбілқайыр хандығын әлсіреткен Сығанақ түбіндегі ойраттармен болған соғыс уақыты:    С) 1456-1457 жж
17. Әбілқайыр қайтыс болған жер:             А) Алматы маңындағы Аққыстауда
18. Әбілқайыр хандығы негізгі үш халықта тұғандығын және олардың ішіндегі ең көбі және ержүректері қазақтар болғанын айтқан тарихшы:                  В) Рузбихан
19. Әбілқайыр билік құрған уақыт:              Е) 1428-1468 жж
20. Европаға жорықты бастаған монғол ханы                 Е)  Батый
21. Алтын Орданың негізін қалаған хан        Е)  Батый
22. Алтын Ордада исламды мемлекеттік дін – деп жариялаған хан             С)  Өзбек
23. Алтын Орда тағында билігін нығайту үшін Тоқтамыстың Мәскеуді өртеген жылы          В)  1382 ж.
24. Алтын Ордада әскери билік кімнің қолында болған:              Е)  беклербектің
25. Алтын Ордада уәзірлер билік жүргізген сала:             Е)  азаматтық іс
26. ХШ ғасыр мен ХV ғасыр басында Шығыс Дешті қыпшақта өмір сүрген мемлекет           В)  Ақ Орда
27. Ақ Орданың астанасы               В)  Сығанақ
28. Ақ Орданың күш-қуатын нығайтқан хан           С)  Ұрыс хан
29. 1379 ж. Тоқтамыстың Темір-Мәлікті жеңіп билікті қолына алған қаласы        Е)  Сығанақ
30. Ақ Орданың орнына келген мемлекет:          А)  Әбілқайыр хандығы.
31. Моғолстанның өмір сүрген уақыты          С)  XIV ғасырдың ортасы – XVI ғ. басы
32. Моғолстанның негізін қалаған хан             А)  Тоғылық Темір
33. Моғолстанның орталығы               D)  Алмалық
34. Әмір Темір мен Ілияс-қожа арасындағы “Батпақ шайқасы” болған жыл:        С)  1365 ж. жаз
35. 1336-1405 жылдары өмір сүрген билеуші:               С)  Әмір Темір
36. Әмір Темір 1371-1372 ж. әскерін аттандырды:              В)  Моғолстанға
37. 1371-1390 ж. дейін Моғолстанға Ақсақ Темірдің жорығы            В)  10 рет
38. Ноғай Ордасының орталығы               С)  Сарайшық
39. Ноғай Ордасының негізін қалаған тұлға               А)  Едіге
40. Ноғай Ордасының құрылуына себеп болды:         В)  Алтын Орданың әлсіреуі
41. XV ғасырда Әбілқайыр хандығы орналасқан аймақ         В)  Шығыс Дешті Қыпшақ
42. Әбілқайыр хан болып сайланды:           D)  1428 ж.
43. 92 ру-тайпадан құралған ханды             С)  Әбілқайыр
44. 1456-1457 жылдары Әбілқайырдың ойраттардан жеңілген қаласы           D)  Сығанақ
45. Шыңғысханның балаларына бөліп берген жерлерінің атауы         А)  “Інжу”
46. Мал өсірушілерден жиналатын салық                  С)  Құшыр
47. Алтын Орданың негізін қалаған хан                      Е)  Батый
48. 1227-1255 жылдары Алтын Орданы билеген:              А)  Батый хан
49. Сақ, сармат, үйсін тайпаларының келбеттері андроновтықтарға ұқсас екендігін айтқан антрополог ғалым:
       А) О. Смағұлов
50. Монғолоидтық белгілер тереңдей түсті:        С) VI-IX ғғ.
51. Қазақтың халық болып қалыптасуының барысын бұзды:            Е) Моңғол шапқыншылығы
52. Қазақ жеріндегі халық болып қалыптасу үрдесі неше жылға кешеуілдеді:          А) 150-200 жылға
53. Этносаяси қауымдастық дегеніміз:      С) белгілі бір тарихи аймақта құрылған хандықтың тұрғындары
54. Қазақ халқының этникалық жағынан қалыптасуында басты рөл атқарған:      А) Ақ Орда тайпалары
55. Моғол хандығында этносаяси құрамында үйсіндердің орынына уақытша аталған тайпалар:    С) дулаттар
56. Үйсіндер өрбіген ежелгі қазақ халқының этносаяси қауымдастық аймағы :           С) Жетісу жері
57. XIV ғ. аяғы мен  XV ғ. I-ші жартысында қазақ деген этносаяси қауымдастықтың болғанын кім жазған: Е) Рузбихан
58. Өзбек ұлысында XV ғ. ер жүректері қазақтар екенін жазған тарихшы              С)  Рузбихан
59. ХІІІ ғасырға дейін «қазақ» атауының қолданып келген мағынасы:            А) Еркін адамдар
60. Қазақ халқының құрамына енген ру-тайпалар өздерінің ен-таңбаларын салған жартас:          В) Таңбалы Нұра
61. «Алаш» сөзін жиі кездестіретін қазақ халқының аңызы:         С) «Алаша хан»
62. «Қазақ халқының жүзге бөлінуі, қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде өз жерін қорғау қажеттілігінен туған»-деп жазған қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымы:         D) Ш.Уәлиханов
63. Қазақ халқының құрылымына байланысты «қазақ» атауы біржола этникалық сипатқа ие болған уақыт:
Е) XV ғасырдың ІІ жартысы
64. Қазақтың халық болып құрылуына әсер еткен біріккен этникалық топ: А) қыпшақтар тайпалар одағы және үйсін тайпалар одағы
65. Жәнібек, Керей хандарымен бірігіп көшкен ру-тайпалардың алғашқы атауы:         В) өзбек-қазақтар
66. Ежелгі Сібір тайпалары тілдерінде «қазақ» сөзінің мағынасы:           С) мықты, берік, алып
67. «Қазақ» сөзі этникалық мағынаға ие бола бастаған ғасыр:        D) XIV ғасыр
68. «Үш жүз» аңызы бойынша қазақ халқы ру-тайпаларының өз таңбаларын салған жері:       Е) Таңбалы Нұра
69. Қазақ халқының, жүздерінің пайда болуы туралы айтылған аңыз:          А) Алаша хан
70. Қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде қазақ халқының жүзге бөліну себебі:        С) Өз жерін қорғау үшін
71. «Қазақ жүздерінің құрылу себебі, олар (қазақтар) көшіп-қонып жүрген жерлерінде өз құқықтарын қорғау үшін одақтар құрған. Ол одақ – қазақ жүздері»-деп жазған ағартушы ғалым:             D) Ш.Уәлиханов
72. Қазақ жеріндегі ру-тайпалардың XV ғасырдың басындағы басқа хандықтарға ауа көшуінің басты мақсаттары:
Е) Ру-тайпалармен бірігу, тыныштықта өмір сүру үшін
73. XV ғасырда қыпшақ, қаңлы, арғын, қоңырат, дулат т.б. қазақ рулары мен тайпаларының өкілдері өмір сүрген жер:                   А) Түркістан аймағы
74. Орталық, Солтүстік, Оңтүстік Қазақстан қыпшақ тайпалар одағы мен Оңтүстік-шығыс Қазақстан үйсіндер одағының бірігу нәтижесінде құрылған халық:                 В) Қазақ
75. Сырдарияның орта бойындағы оғыздар мен қыпшақтардың арасындағы өзара байланыс басталған ғасыр:
С) Х ғасыр
76. XIII ғасырдың басында жасалған мәмлүктік Египет мемлекетінің сөздігінің атауы:         D) Араб-қыпшақ
77. ««Қазақ» сөзі хорасан түркімендері арасында этникалық сипатта қолданылған тәрізді»-деп жазған тарихшы:
Е) Б.Е.Көмеков
78. XIII ғасырдың басында жасалған мәмлүктік Египет мемлекетінің «араб-қыпшақ» сөздігінде «қазақ» сөзіне берілген түсіндірме:                    А) Еркін, кезбе
79. IX-X ғасырлар аралығында алғаш рет айтылған қазақ халқының ұраны:              В) Алаш
80. Алғашқы кезде «қазақ» атауының орнына қолданылған сөз:                 С) Алаш
81. ІХ-Х ғасырларды «қазақ» атауы әлеуметтік мағынада қолданылған жер:         D) Шығыс Дешті Қыпшақта
82. Өзбек ұлысында (XV ғ.) үш халықтың болғандығы, оның ішінде ең көбі ержүректері екені жайлы хабар айтқан:
Е) Рузбихан
83. “Алаш” сөзі шамамен қай ғасырларда алғаш рет айтылды              С)  1Х-Х ғ.
84. Қазақ жүздерінің құрылу себебін жазған ғалым                С)  Ш.Уәлиханов
85. XIV-XV ғасырларда Қазақстанда мекендеген ру-тайпалардың ауызша таралған әдебиет туындыларының ғылыми атауы:              А) Фольклор
86. XIV-XV ғасырларда қыпшақтар мен қияттардың қызылбастар мен қалмақтарға қарсы соғысын суреттейтін жыр:                В) Қобыланды батыр
87. Қуаңшылдық жылдары жасалған ырым:                 С) Тасаттық
88. Қазақстанның байырғы тұрғындардың түсінігіндегі аспан әлемінің мағынасы:          D) Көк тәңірі
89. Тіл-көз тиюге байланысты сақталып қалған нанымның атауы:                Е) Бойтұмар
90. Қасиетті бұлақ басына ақ құйып көктен жаңбыр сұрау ырымының атауы:          А) Тасаттық
91. XIV ғасырда мұсылман дініне кіріп, басына шалма тақпағандарға қатаң жаза қолданған хан:    В) Тоғылық-Темір
92. XIV-XV ғасырларда халықаралық қарым-қатынастарда сөздік ретінде пайдаланған еңбектің аты:
С) «Кодекс куманикус»
93. XIV-XV ғасырларда қыпшақтар арасынан шыққан Кутбтың әдеби шығармасы:        D) «Хұсрау мен Шырын»
94. Алтын Орда ыдыраған кезде пайда болған тарихи батырлық жыр:          Е) «Ер Тарғын»
95. Сүйіспеншілік, әділеттілік тақырыбында жазған Дурбектің поэмасы:             А) «Жүсіп – Зылиха»
96. Алтын Орда дәуірінен бері келе жатқан күй-аңыз:                 В) «Сағыныш»
97. XIV-XV ғасырлардың аралығында белгілі болған өзбек ақыны Хорезмидің әдеби шығармасының аты:
        С) «Мухаббатнама»
98. XIV-XV ғасырлардан бізге жеткен аспаптық музыка туындыларының бірі:          D) Шора батыр
99. XIV ғасырда исламның таралуына қатты көңіл бөлген хандар:         Е) Өзбек хан, Тоғылық-Темір
100. Ислам діні Қазақстанда VIII ғасырда тарай бастағанымен, халықтың жүрек түкпіріне ХІХ ғасырдың аяғына дейін толық жете қоймағаны жөнінде өз пікірін жазған қазақтың тұңғыш ғалымы:             А) Ш.Уәлиханов
101. XIII-XV ғасырлардан аттары бізге аңыз болып жеткен ауызша поэзия өкілдердің бірі:       В) Асан қайғы
102. XIV-XV ғасырлардан әлі күнге дейін тәрбиелік мәні зор батырлық, өнегелік мазмұндағы ертегілердің бірі:
С) Жоямерген
103. Алтын Орда ыдыраған кезде пайда болған тарихи батырлық жыр:          D) Орақ - Мамай
104. XIV-XV ғасырлардан бізге жеткен аспаптық музыка туындыларының бірі:          Е) «Ескендір»
105. Алтын Орда дәуірінен бері келе жатқан күй-аңыздың аты:           А) «Жошы ханның жортуы»
106. XIV-XV ғасырлардан әлі күнге дейін тәрбиелік мәні зор батырлық, өнегелік мазмұндағы ертегілердің бірі:
В) «Жерден шыққан Желім батыр»  
107. XIII-XV ғасырлардан аттары бізге аңыз болып жеткен ауызша поэзия өкілдердің бірі:        С) Кетбұға
108. XIV-XV ғасырларда материалдық игіліктер негізделген шикізат көзі:         D) Мал басынан алынды
109. ХІІІ ғасырда қыпшақтардың сүттен қалай май алатынын, құртты, қымызды қалай жасайтындарын таңдана жазғандар:             В) Еуропа саяхатшылары
110. Шөлдеп келе жатқанда қыпшақтар сиыр сүтінен жасалған қышқыл сусын бергенін, оны айран деп атайтындарын жазған:           С) В.Рубрук
111. XIV-XV ғасырларда жаздыгүні бастарына ыстық өткізбейтін ақ киізден жасалған:   D) Айыр қалпақтар киген
112. Ғарыш пен жердің, күн мен айдың, жұлдыздардың қайдан шыққандығы туралы жазылған аңыз:   Е) «Күннің баяны»
113. Х-ХІІ ғасырларда Қарахан мемлекеті кезінде өркендей бастаған сәулет өнерінің тамаша туындысы:
             А) Айша бибі кесенесі
114. XIV-XV ғасырлардағы сәулет өнерінің тамаша үлгісін көрсеткен кесене:      В) Дәуітбек кесенесі
115. Көне Отырар қаласының батыс жағында 3 км жерде орналасқан кесене: С) Арыстан баб кесенесі
116. Ел аузындағы аңыз бойынша Арыстан баб өмір сүрген уақыт:          D) VII-VIII ғасырларда
117. Құлап қалған Арыстан баб күмбезін XIV ғасырда қайта салғызған:           Е) Әмір Темір
118. Арыстан баб кесенесі:                       А) 2 бөлмелі
119. Әмір Темірдің бұйрығымен салынған сәулет өнерінің ғажайып туындысы:      В) Қожа Ахмет Иассауи кесенесі
120. Қожа Ахмет Иассауи кесенесі орналасқан қала:             С) Түркістан
121. Қожа Ахмет Иассауи кесенесін салуға Әмір Темір бұйрық берген жыл:             D) 1397 ж
122. Қожа Ахмет Иассауи кесенесінде залдың ортасында тұрған үлкен тайқазан жасалған жыл:       Е) 1399 ж
123. Қожа Ахмет Иассауи кесенесіндегі ең негізгі бөлме:            А) Кітапхана
124. Қожа Ахмет Иассауи кесенесінің биіктігі:     Е) 37,5 м
125. Сығанақ қаласының маңында орналасқан бір күмбезді кесене             D) Көккесене
126. XIV-XV ғасырларда далалық сәулет өнерінің үлгісінде жасалған ескерткіш:          Е) Алаша хан кесенесі
127. Қабырғаларының сырты Алаша хан күмбезі секілді қыштан, кілем өрнегі үлгісіне ұқсатып қаланған кесене:
А) Көккесене
128. Қабырға сыртын әсемдеу ісінде қазақтың дәстүрлі ою-өрнегі (таңдай, жүрекше) кең қолданылған кесене:
В) Алаша хан кесенесі
129. XV ғасырдың ІІ жартысында салынып жартылай сақталған ескерткіш:           С) Рабиға Сұлтан Бегім кесенесі
130. Рабиға Сұлтан Бегімнің басына қойылған құлпы тасы табылған жер:        Е) Ахмет Иассауи күмбезінің ішінен
131. Ақ Орданың орталығы Сығанақ қаласының маңында орналасқан кесене:                А) Көккесене
132. Ұлытау ауданындағы Қаракеңгір өзенінің жағасында салынған кесене:            В) Алаша хан кесенесі
133. Ислам дінінің көрнекті өкілі, әрі уағыздаушы, әрі ақын:                          Е) Қожа Ахмет Иассауи
134. X-XII ғасырларда Тараз қаласының маңындағы сәулет өнерінің тамаша туындысы:    А) Бабаджа-қатын кесенесі
135. Қолданбалы өнердің ғажайып үлгілері қолданылған ғимараттар:          D) Қожа Ахмет Иассауи кесенесі
136. Сәулет өнерінің орта ғасырда биік деңгейде болғандығының дәлелі:
А) Құрылыс материалдарының сапалы болуы
137. XIV-XV ғасырларда сәулет өнерінде қалыптасқан жаңа үлгілер:    В) Ғимаратты күмбез шатырмен жабу
138. XIV-XV ғасырларда қыпшақ тілінде жазылған туынды:     С) «Оғызнама»
139. Киелі аң-құстың тісін, тырнағын тіл-көз тимеуге қарсы жасаған ырымның атауы:     D) Бойтұмар
140. XIV-XV ғасырларда Қазақстандағы хандықтар шаруашылығының басым түрі:       Е) Мал шаруашылығы
141. ХІІІ ғасырдың соңындағы жазба деректерге қарағанда, пайдаланылған киіз үйдің түрлері:
         А) Арба үстіне тігілген, жылжымалы
142. Ғарыш пен жердің, күн мен айдың, жұлдыздардың қайдан шыққандығы туралы жазылған аңыз:  
В) «Темірқазық пен Жетіқарақшы»
143. «Шыңғыснаманың» авторы:                   С) Өтеміс қажы
144. «Дешті уалаяты Берке ханға бағынған кезде дінсіздердің көп бөлігін ол ислам дініне кіргізді»-деп жазған Өтеміс қажының кітабының аты:                  D) «Шыңғыснама»
145. Қазақстанда ислам діні VIII ғасырда тарағанымен ХІХ ғасырдың аяғына дейін тұрғындардың жүрек түкпіріне жете қоймағаны жөніндегі пікірін жазған Ш.Уәлихановтың мақаласының аты:        Е) «Ислам діні»
146. Қыпшақтардың “айран” деп аталатын сусыны туралы жазған ғұлама                  А)  В.Рубрук
147. XIV-XV ғ. жататын эпостық жыр              С) «Қобыланды батыр»
148. Қазақстан аумағында XIII-XIV ғ.ғ. халық ауыз әдебиетімен қатар жазбаша әдебиет дамыды:    А)  Қыпшақ тілінде
149. “Хұсрау мен Шырын” шығармасының авторы              В)  Кутб
150. Ислам дінінің көрнекті өкілі, әрі уағыздаушы ақын      D)  Ахмет Яссауи
151. Көккесене орналасқан:       В)  Сығанақта
152. XIV-XV ғасырлар аралығында Алшахан кесенесі салынған өзен      С)  Қаракеңгір
153. Қазақ хандығының құрылуы қарсаңында наймандар мекендеді:    C) Ұлытаудан Есілге дейін жерлерде
154. XV ғасырда қалыптасқан саяси-тарихи жағдайлар қазақ халқының ... әсер етті.
A) Ұлттық мемлкет болып құрылуына
155. Қазақ хандығының құрылуының алғы шарттарының бірі, мына мемлекеттердегі саяси оқиғаларға байланысты:
A) Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан хандығы
156. Ақ Орда ыдырап, орнына Әбілхайыр хандығы құрылды:         B) XV ғ. басы
157. Қазақ хандығының негізін қалаған хандар:        C) Керей мен Жәнібек
158. Керей мен Жәнібек сұлтандарды құшақ жая қарсы алған:          A) Есенбұға хан
159. «Қазақ сұлтандары хижраның 870 жылдары (1465-1466) билей бастады»
         деген мәлімет келтірілген тарихи шығарма:               A) Мұхаммед Хайдар Дулати «Та’рих-и-Рашиди»
160. Қазақ хандығының алғашқы территориясы                    C) Шу мен Талас өзендері маңы
161. Керей мен Жәнібек хандардың маңына көшіп келген халықтың саны:       D) 200 мың
 
162. Қазақ хандығы үшін саяси-эканомикалық және әскери-стратегиялық жағынан маңызы зор болған қалалар :
A) Сыр бойындағы
163. XV ғасырдың аяғындағы Қазақ хандығының негізгі қарсыласы:                B) Шайбани хан
164. Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюы мына жағдайды тоқтатты: C) Ішкі феодалдық қырқыстар мен талас тартыстарды
165. Қазақ хандығының құрылған уақыты                В)  1465-1466 ж.
166. XV ғ-ң соңына қарай Қазақ хандығына енген қалалар                А)  Созақ, Сығанақ
167. Қазақ хандығының негізін қалағандар                 С)  Керей, Жәнібек
168. Керей мен Жәнібекті қарсы алған Моғолстан ханы               С)  Есен бұға
169. Қазақ хандығының құрылуы жайында айтқан тарихшы        D)  Мұхаммед Хайдар Дулати
170. Моғолстан ханы Есен-бұға қайтыс болған жыл                      D)  1462 ж.
171. XV ғ. 50-70 жж. Керей мен Жәнібек хандарға қосылған адам саны            А)  200 мың    
172. XV ғасырдың 70 жылдарында қазақ хандарының басып алған жерлері        А)  Сырдария мен Қаратау өңірі
173. XVI ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығын билеген Жәнібек ханның ұлы:          B) Қасым хан
174. Бұрындық хан билеген жылдар:           C) 1480-1511 жж.
175. Қасым хан тұсындағы бастапқы астана Сығанақ қаласы болды, одан кейін көшірілді:    A) Түркістан қаласына
176. Қасым ханның билігі жүрген жоқ:      A) Қырғыздарға
177. XVI ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығының Сыр бойына билік жүргізуіне бөгет жасаған хан:
C) Мұхаммед Шайбани
178. «Түркістан халқы қазақ саудагерлерімен ешқандай сауда келісімдерін жасамайтын болсын, олармен осы жерлердің тұрғындары арасында қарым-қатынас болмасын» деп жарлық шығарған хан: Мұхаммед Шайбани хан
179. Шайбани ханның қазақ даласына жорық жасаған жылдары:           B) 1503,1505,1506 жылдар
180. Шайбани хан ұрпақтарының  арасындағы хандық билікке өзара таластың басталуына әсер етті:
B) Шайбанидың қаза болуы
181. XVI ғасырдың I жартысындағы Қазақ хандығы тәуелсіз, дербес мемлекет есебінде белгілі болды:
C) Орта Азия мен Шығыс Еуропаға
182. Хақназар хан билеген жылдар:                E) 1538-1580
183. XVI ғасырдың II жартысында Қазақ хандығының күш-қуатын беделін арттырған, жерін кеңейтуге себеп болған тарихи оқиға:    A) Мәскеуге қосылуды жақтаған Ноғай ұлыстарын талқандап, өзіне қосып алуы
184. Моғолстан ханы Жетісу мен Ыстық көлдің маңындағы жерлерді басып алу үшін Қазақ хандығына қарсы үлкен соғыс бастаған кезең:              C) XVI ғасырдың 50-60 жылдары
185. XVI ғасырдың II жартысында Жетісу қазақтарының жағдайын ауырлатқан оқиға: Ойраттардың тонаушылық жорықтары
Хақназар ханның сыртқы саясаттағы бағытын өзгертуге әсер етті: B) Сібір ханы мен Моғолстан билеушілерінің    
        шапқыншылық жорықтары
186. Баба сұтанның астыртын  жіберген адамдарды Хақназар ханды, оның туыстарын өлтірген жыл:      C) 1580
187. Хақназар хан өлгеннен кейін хан тағына отырған Жәнібек ханның немере інісі сексенге келген:        A) Шығай хан
188. Баба сұлтанға қарсы жорықта Шығай хан қайтыс болған жыл:             B) 1582
189. 1583 жылы «Ант беріскен шартты » бұзып, Тәуекел хан Өзбек ханнан қайтарып алған қалалар:
A) Сауран, Түркістан, Отырар, Сайрам
190. Тәуекел хан Мәуреннахрға баса көктеп кірген жыл:             D) 1598
191. 1598 жылғы шайқаста екі жақтың билеушісі де қаза болып, екі хандық хансыз қалды, бұл хандықтар:
B) Қазақ хандығы мен Өзбек хандығы
192. Тәуекел ханның беделін және күш-қуатын арттырған жеңіс: B) Ташкент қаласының түбіндегі Абдаллах ханды талқандауы
193. Қазақ хандығы мен Өзбек хандығы арасындағы ұзақ жылдар жүргізілген соғыстың нәтижесі:
C) Қазақ хандығының жеңіске жетіп, Ташкентті қосып алуы
194. Есім ханның билік құрған жылдары:         D) 1598-1628
195. XVIІ ғасырдың басында Қазақ хандығында бір мезгілде билік құрған екі хан:          A) Есім, Тұрсын
196. Есім ханның басты мақсаты:    B) Хандықты бір орталыққа бағындырған мемлекет етіп құру
197. 1603 жылы бірінші қазақ-бұхар шайқасы болған жер:           A) Айғыржар
198. Қазақ-бұхар соғысында Есім хан қолданған ұтымды соғыс тәсілі:           B) Қорғанысты шайқас
199. Тұрсын сұлтан өзін хан, Ташкент қаласының билеушісі деп жариялаған жыл:          B) 1613
200. Тұрсын ханның сенімді тірегі:           A) Саны көп қатаған руы
201. Тұрсын хан тәуелсіздіктің белгісі ретінде шығарды:            B) Ақша
202. Есім ханның қалмақтарды талқандаған уақыты:         C) 1627
203. Тұрсын ханның бүлігі:       A) «Қатаған қырғыны»
204. Қазақ хандығының құрылымы сатыдан ... тұрады:               D) жеті
205. XVI-XVII ғғ. Қазақ хандығында ата- аймақты басқарды:            A) Ақсақал
206. Қазақ хандығында он немесе он бес аймақтан құралған:                 B) ру
207. Қазақ хандығындағы ұлыстың билеушісі:         C) сұлтан
208. Орта жүзге жататын рулар:             C) арғын, найман, уақ, керей, қыпшақ
209. Хан сайлаудың басты шарты:         D) Шыңғыстың ұрпағы болуы
210. Сайланған ханның мал-мүлкін бөліп алу дәстүрі:         B) «Ханталапай»
211. Бейбітшілік жағдайда ханның рұқсатынсыз жол берілмейді:        A) Көшіп-қонуға
212. Қазақтың ханын сайлауға барлық рудан қатысты:           C) Атақты, сыйлы шонжарлары
213. Қазақ хандығы таптық негізгі екі топ. Олар:                А) Феодалдар мен қарапайым халық
214. Көктеу дегеніміз:                     C) көктемдегі жайылым
215. Қыста көшіп-қонған қазақ ауылдары үшін ең қауіптісі:             A) жұт
216. Таза малмен айналысатын шаруашылық:            E) Көшпелі
217. XVI-XVII ғғ. түйе мен қой-ешкілер үшін қыстық жайылымға таңдалған жер:     A) Қызылқұм шөлі
218. Қозы көш дегеніміз:     B) Жас төлдерді аман сақтау үшін күніне 8-10 шақырым көшіп отыру
219. Қозылардың жүнін қырқатын мезгіл:            A) «Қозы күзем»
220. Көшпелі қазақтар суық басталысымен  көшті:                C) Күздеуге
221. Малы жоқ көшіп қонуға көлігі жоқ, егіншілікпен айналысатын кедей:             A) жатақ
222. XVII ғасырдың II жартысындағы қазақ хандығының астанасы:          C) Түркістан
223. XVII ғасырда қазақ хандығының ішкі-сыртқы саясаттағы беделінің әлсіреуіне себеп болған:
C) Кіші хандардың дара билікке ұмтылуы
224. 1628-1652 жылдары хан тағына отырған Есім ханның баласы:                D) Жәңгір
225. Ғажайып ерліктері үшін Жәңгір ханға халықтың берген атауы:              B) Салқам Жәңгір
226. Жәңгір хан 600 жауынгерімен жоңғардың 50 мың  жауынгеріне қарсы тұрған шайқас:         D) Орбұлақ
227. Орбұлақ шайқасы болған жыл:    E) 1643
228. ХҮІІ ғасырдың 70 жылдары жоңғар әскерлерінің Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанға басып кіріп, қосып алған қалалардың саны:                   A) тоғыз
229. Тәуке ханның билік құрған жылдары:                       C) 1680-1715
230. Тәуке ханның тұсындағы астана:                               B) Түркістан
231. Тәуке хан үш жүздің басын қосып құрылтай өткізілген жер:               C) Күлтөбе
232. Тәуке ханның заңдар жинағы:                                  A) «Жеті жарғы»
233. «Жеті жарғы» заңдар жинағын жасауға қатысқан билер:                C) Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би
234. «Жеті жарғы» бойынша құрылтай кеңесіне жіберілмей, дауыс беру құқығынан айырылды: D) Қарусыз келген адам
235. «Жеті жарғы» бойынша хан:      A) Барлық ру бірлестігінің басшысы, хандықтың басшысы, бас қолбасшысы
236. Тәуке ханның сыртқы саясаттағы мақсаты:    D) Көрші мемлекеттермен одақ құру және бейбіт қатынас орнату
237. 1680 жылы жоңғар шапқыншылығы кезінде аман қалған қала:             B) Түркістан
238. 1710 жылы қазақ жерінің Қарақұм маңында бас қосу себебі:        C) Жоңғарларға қарсы тойтарыс беру
239. Тәуке хан тұсында билердің  атқарған рөлі:                 B) Сот билігін, атқарушы өкімет билігін атқарды
240. XVII ғасырдың ортасында жоңғар мемлекетінің күш-қуатын біршама арттырған қонтайшы:              C) Батыр
241. Аягөз маңындағы қазақ жасақтарының жоңғарлардан жеңіліске ұшыраған жыл                 B) 1718
242. 1728 жылы қазақ жасақтарының жоңғар әскерлеріне күйрете соққы берген жер:           C) Бұланты өзені
243. Ордабасы тауына жиналған қазақ жүздерінің шешімі бойынша жоңғарларға қарсы күресте қазақ жасақтарының бас қолбасшысы болып сайланған хан:                  C) Әбілқайыр
244. Балқаш көлінің маңында Аңырақай жерінде жоңғарларға күйрете соққы берген жыл:           D) 1729
245. Сібір атауы түркі тілдес тайпалармен ұзақ жылдар бойы қарым-қатынаста болған осы этникалық тобының атауынан шықты:               E) «Сыпыра»
246. Көшім Қадырғали Жалаиридің «Жылнамалар» жинағындағы дерек бойынша осы әулеттің ұрпағы:    B) Шайбани
247. Көшім хан Батыс Сібірдің жергілікті халқына тарата бастаған дін:                C) Ислам
248. Патша өкіметінің Сібір ханы Көшімді талқандап, жаулап алған жыл:         E) 1598
249. 1694 жылы I Петрмен елші Аталықов арқылы сауда байланысын дамытуға келісім жасаған хан:       D) Тәуке
250. Ресейдің Шығыспен сауда қатынасын өрістету үшін Қазақстан «Кілт және қақпа» ролін атқарады деген патша: D) I Петр
251. В. Степанов бастаған орыс елшілерінің Қазақ хандығына келген жыл:             D) 1595
252. XVIIғасырдың 40 жылдарынан бастап, Қазақ хандығына қауіп төндірген мемлекет:          С) Жоңғария
 
8 сынып
1. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі
253. 1715 жылы Тәуке өлгеннен кейін оның мирасқоры                   С) Қайып ( 7 б. қ.т.8 с. 04ж.)
254. Қазақстанға жойқын жорықтар ұйымдастырған Жоңғарияның мақсаты:
D) Қазақ  елінің тәуелсіздігін жойып, ұлан-байтақ жерді өзіне қарату( 9 б. қ.т.8 с. 04ж.)
255. 1710 жылы қазақ жүздерінің белгілі өкілдері бас қосып, жоңғарларға соққы беру мәселесін талқылаған жер:
А) Қарақұм ( 10 б. қ.т.8 с. 04ж.)
256. Аякөз өзені жағалауында қазақтардың жоңғарлармен соғысы:  С) 1718жылы
257. 1723 ж. Жоңғарияның барлық күш – қуатын қазақ еліне қарсы жұмсауға мүмкіндік алуының себебі:
С) Цин императоры Кансидың өлімі
258. Қазақ халқының қасіреті болған «Ақтабан шұбырынды»:                 С) XVIII ғ. 20 жылдары
259. Жоңғардың қалың қолы Қазақстанға тұтқиылдан басып кірген жыл:               А) 1723 жылы ( 10 б. қ.т.8 с. 04ж.)
260. Жоңғарлардан қашқан Орта жүз рулары үдере көшті:                В) Самарқанға ( 11 б. қ.т.8 с. 04ж.)
261. Жоңғар шапқыншылығынан қатты ойрандалған:              Е) Жетісу ( 11 б. қ.т.8 с. 04ж.)
262. Жоңғарлардың Ташкент пен Түркістан қалаларын басып алуы:   Е) 1724-1725жылы ( 12 б. қ.т.8 с. 04ж.)
263. Жоңғарларға қарсы күресте қол бастап, ерекше көзге түскен қазақ батыры:    В) Бөгенбай
264. Қазақтардың қалмақтарға Бұланты өзенінің бойында соққы беруі:   D) 1726жылы  
265. 1726 жылы қазақ жасақтарының жоңғарларды талқандауының басы болған оқиға: В) «Қалмақ қырылған» ( 12 б. қ.т.8 с. 04ж.)
266. 1726 жылы болған «Қалмақ қырылған» шайқасының маңызы:    А) Қазақстанның солтүстік-батысы азат етілді ( 13 б. қ.т.8 с. 04ж.)
267.   Қазақстанның оңтүстігіндегі Ордабасы тауының маңына қазақ жасақтарының жиналуының себебі:
  D) Бұл жер Жетісуды азат ету үшін жақын болды
268. Топонималық мәліметтер бойынша қазақ жасақтарының  Ордабасы тауында  А) Жүздік негізде  
269. Аңырақай түбінде барлық жасақтарға қолбасшылық жасаған:                   D) Әбілқайыр
270. Аңырақай шайқасы болды:                    D) 1729-1730 жылдары. ( 13 б. қ.т.8 с. 04ж.)
271.   Болат хан өлгеннен  кейін, аға хандыққа таласқан қазақ хандары: В) Сәмеке  мен Әбілқайыр (14 б. қ.т.8 с. 04ж.)
 
2. Кіші жүздің Ресей империясы құрамына кіруі
272. Әбілқайырдың Ресей құрамына кірудегі ең басты мақсаты: С) Ресеймен сенімді байланыс орнатып, бар күшті қалмақтарға жұмылдыру (15 б. қ.т.8 с. 04ж.)
273. 1714-1720 жылы патша өкіметінің Ертіс бойына әскери бекіністер салудағы басты мақсаты: С) Қазақ өлкесін біртіндеп жаулап алу
274. Кіші жүз ханы Әбілқайырдың жұмсауымен қазақтардың Ресейге қосылуы туралы келісім жүргізген елшілер:
D) Құндағұлұлы, Қоштайұлы (16 б. қ.т.8 с. 04ж.)
275. Қазақстанның Ресейге қосылуының басталған жылы:   С) 1731жылы (17 б. қ.т.8 с. 04ж.)
276. Кіші жүзді Ресейдің қол астына алу ұсынысын қабылдаған патша:          В) Анна Иоанновна
277. XVIIғ. І жартысында қазақтардың Ресейге қосылуын ұйымдастырушы:       D) Әбілқайыр хан
278. 1731 жылы Әбілқайырды қолдап, Ресейдің қол астына кіруге ант берген Кіші жүз старшындарының саны:
А) 29 старшын
279. Қазақтардан ант алуға Ресейдің орыс елшілігінен басқарып келген:   Е) А.Тевкелев (17 б. қ.т.8 с. 04ж.)
280. 1735 жылы Қазақстанның солтүстігінде өзен бойында салынған бекініс:          В) Ор (18 б. қ.т.8 с. 04ж.)
281. Башқұрттардың көтерілісін басуға патша үкіметі Кіші жүз жасақтарын:                В) 1735-1737 жылдары
282. 1738 жылы Орынборда қазақ сұлтандарының съезін шақырған Орынбор комиссиясының басшысы : В) В.Татищев (18 б. қ.т.8 с. 04ж.)
283. 1740 жылы Кіші Жүздің шекарасына қауіп төндірген мемлекет:              D) Иран (19 б. қ.т.8 с. 04ж.)
284. Орынбор қаласының салынуы                  С) 1743 жылы
285. Өзінің зардабы жағынан жоңғарлардың «Ақтабан шұбырындыдан» кем түспейтін шабуылы қай жылдары болды?                           С) 1741-1742 жыл  
286. 1742 ж.20 мамырдағы Ресей Сенатының Жарлығы С) Қазақтарды және шекаралық өңірдегі бекіністерді қорғау туралы (19 б. қ.т.8 с. 04ж.)
287. 1747 жылы Нәдір шах өлгеннен кейін Хиуа тағына отырған хан:  В) Қайып сұлтан (20 б. қ.т.8 с. 04ж.)
288. Әбілқайырды 1748 жылы өлтірген:   D) Барақ сұлтан (20 б. қ.т.8 с. 04ж.)
 
3. Қазақстан XVIII ғ. ортасында
289. Патша өкіметі Каспий теңізі мен Жайық өңіріндегі шұрайлы жерлерді отарлаулауда пайдаланды.
D) Нұралы хан мен Батыр сұлтанның  алауыздығын (22 б. қ.т.8 с. 04ж.)
290. XVIII ғ. 50 ж. Солтүстік – Шығыс Қазақстандағы ұзындығы 723 верст болатын шеп С) Колыван шебі (24 б. қ.т.8 с. 04ж.)
291. XVIII ғ. II ж. қазақ – орыс саудасының белгілі орталықтары   А) Семей, Өскемен, Бұқтырма (25 б. қ.т.8 с. 04ж.)
292. Қазақ – орыс сауда байланыстарының кеңейген кезеңі.  D) XVIII ғ. 60ж. (26 б. қ.т.8 с. 04ж.)
293. 1766 жылы Екатерина патшадан Түркістан арқылы өтетін ірі керуенді Семей, Жәміш бекіністерінде қабылдауға рұқсат алған хан  С) Әбілмәмбет
294. 1766 жылы Әбілмәмбет ханның II Екатеринаға хат жолдау себебі С) Түркістан арқылы өтетін керундерді Семей Жәміш бекіністерінде шек   қоймай қабылдауға рұқсат алу (26 б. қ.т.8 с. 04ж.)
295. Көшпенділердің күнделікті қажеттерін қатамасыз ететін басты орыс тауарлары А) Шойын қазан, шұға, қант (27 б. қ.т.8 с. 04ж.)
296. 1756 жылы қыркүйекте патша әкімшілігі Кіші Жүз қазақтарына ресми шек қойды: В) Жайық жағалауына мал жаюға (27 б. қ.т.8 с. 04ж.)
297. Жайық бйында қазақтарға мал жаюға патша өкіметі алғаш рет шек қойды  А) 1756 жылы (27 б. қ.т.8 с. 04ж.)
298. Патша үкіметі шекаралық аймақтарда тұратын халықтың санын көбейту мақсатымен 1760 жылы өлкеге қоныстандырды: С) Казактарды (28 б. қ.т.8 с. 04ж.)
299. 1799 ж. қарашада Орта жүз қазақтарын Ертістің оң жағасына қайта қоныс аударуға рұқсат еткен император:
        А) I Павел (29 б. қ.т.8 с. 04ж.)
4. Абылайдың хандығы
300. Абылай ханның өмір сүрген жылдары                    В) 1711-1781ж.ж (30 б. қ.т.8 с. 04ж.)
301. Абылайдың атасы «Қанішер» Абылай билік құрған қала             В) Түркістан (31 б. қ.т.8 с. 04ж.)
302. Абылай ханның бала кезіндегі лақап аты                        С)  «Сабалақ»
303. Орта жүздің ханы Әбілмәмбет пен Абылай сұлтан Ресей империясының билігін мойындаған жыл: 1740ж (31 б. қ.т.8 с. 04ж.)
304. 1741-1743 ж. Абылай сұлтан тұтқында болды:  С) Жоңғарияның (32 б. қ.т.8 с. 04ж.)
305. Қытайлармен шайқаста  жеңіліс тауып, Абылайдан көмек сұраған, Жоңғар тағына таласушылардың бірі С) Әмірсана (32 б. қ.т.8 с. 04ж.)
306. Қытайлар қазақ шекарасына осы ханның тұсында басып кірді: В)

Дата: 2013-04-18 Просмотров: 22669 Загрузок: 18 Язык: на казахском языке

  • X
    Ваше имя:

    Ваш email: