Тестовые задания итоговая аттестация (экзамен) 2017 года

Это тесты для первого этапа, итоговой аттестации. Смотрите также тесты для ЕНТ, читайте о ЕНТ 2017.

Тестовые задания с одним правильным ответом из пяти предложенных

В этом блоке возможен только один правильный ответ из пяти предложенных.

Если вопрос на казахском языке - то он для казахских школ, если на русском - то для русских. Вопросов мало, но они помогут примерно знать, чего ожидать и к чему готовиться в 2017 учебном году, сдавая ЕНТ. 

Физика 

Два скрепленных друг с другом динамометра растягивают в противоположные стороны так, как показано на рисунке.

Показания динамометров одинаковы согласно

A) закону Гука

B) первому закону Ньютона

C) второму закону Ньютона

D) третьему закону Ньютона

E) закону всемирного тяготения

 Жазық айнадағы қаламның шағылуы дұрыс көрсетілген сурет: 

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Геометрия

Суретте берілген  1  бұрыштың градустық өлшемін 

A) 44°

B) 45°

C) 117°

D) 42°

E) 75°

Площадь основания пирамиды   37 кв.см., а все грани наклонены под углом 60°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.  

A) 81 кв.см.

B) 94 кв.см.

C) 88 кв.см.

D) 69 кв.см.

E) 74 кв.см.

География

Глобальная экологическая проблема:

А) уменьшение уровня воды в Балхаше

В) загрязнение р. Ертис промышленностью

С) разрушение озонового слоя

D) исчезновение видов животных

Е) засоление почв

Тестовые задания с несколькими правильными ответами из множества предложенных.

В этом блоке много вариантов ответов, и правильных ответов может быть несколько. 

Физика

Три тела массами m, 2m и 3m брошены вертикально вверх с одинаковой начальной скоростью. Соотношение между потенциальными энергиями тел в верхней точке

A) Е1 > Е2 > Е3

B) Е1 < Е2 < Е3

C) Е2  = 3Е1;  Е3 = 2Е1; Е2  = 1,5Е3

D) Е1 > Е2 < Е3

E) Е1 < Е2 > Е3

F) Е2 =1,5Е1; Е3 = 2Е1; Е3 = 2Е2

G) Е2 = 2Е1; Е3=3Е1; Е3 = 1,5Е2;

H) Е1 = Е2 < Е3

Санақ жүйесіне  кіреді

А) координат жүйесі

В) cанақ денесі

С) cанақ  нүктесі

D) материя

Е) жылдамдықты өлшейтін  құрал

F) кеңістік

G) уақытты  өлшейтін  құрал

H) сызғыш 

Геометрия

A) 23 см

B) 32 см

C) 13 см

D) 26 см

E) 14 см

F) 16 см

G) 20 см

H) 18 см

География

Экологические проблемы, влияющие на здоровье каждого человека планеты

A) разрушение озонового слоя

B) загрязнение реки Ертис промышленностью

C) увеличение территории пустыни Сахара

D) уменьшение площади лесов

E) истощение земельных ресурсов

F) парниковый эффект 

G) исчезновение видов животных

H) добыча нефти в Мировом океане

Орта Азиядағы ірі ортағасырлық қалалар

A) Бадиян

B) Самарқан

C) Багдад

D) Тегеран

E) Термез

F) Дели

G) Дамаск

H) Үргеніш

В эпоху колонизации, политики «закрытых дверей» придерживалось правительство

А) Корей

В) Тайланда

С) Турции

D) Индонезии

Е) Малайзии

F) Анголы

G) Японии

H) Китая

Қазақ тілі

Қазақтың салты бойынша, жас нәресте туған кезде ата-анасы ең сыйлы, қатты құрмет тұтатын адамына өз сәбиінің есімін қойғызады. Кейде олар келісе отырып, бала есімін өздері таңдайды. Егерде әке-шешесі, ата-әжесі тірі болса, өз немере, шөберелерінің есімдерін солар қояды. Мұндайда үлкен кісілердің айтқаны – заң. Олар айтқан есімді ата-анасының азан шақыртып, сәбиіне қоюы – бұлжытпай орындалатын міндет. Тек есте болатын бір жағдай, сәбиге ат қойғанда айтылуы қиын, қатаң дыбысты, жақсы да жаман мағына беретін, немесе айқайлап тұрған есімдерді қоймаған жөн.
Біздің дана халқымызда «Балаға қандай ат қойылса, оның болашақ тағдыры соған байланысты болады», — деген наным-сенім бар. Адам есімі келешек тағдырына қаншалықты ықпал етеді? Аттас адамдардың көбісінің мінез-қылығы неліктен бір-біріне ұқсас? Бұл ХХ ғасырдың басынан бері ғалымдардың зерттеу жүргізіп келе жатқан жұмыстарының бірі. Соның нәтижесінде кейін адам есімдерін зерттейтін антропонимика ғылымы пайда болды. Осы адам есімдерін зерттеуші ғалымдардың дәлелдеуінше, есім бала өміріне айтарлықтай әсер етеді, сәбилерді неғұрлым көркем есімдермен атаған сайын, баланың тұла бойы соған сәйкес көркемделе түседі.
Ырымдап ат қою – қазақтың қанына сіңген дәстүрі. Соның ішінде бала туысымен ең алғаш кездескен кісінің атын қою – бұрындары жақсы ырым саналған. Және де ата-бабаларымыз жаңа туған нәрестеге көз тимесін, өмірі ұзақ болсын деген ниетпен баласына әдейі түпкі мағынасы сиықысыз есімдерді де қойған. Мұндай дәстүр қазақтарда ғана емес, орыстарда да бар. Орыс халқында: Клавдия (ақсақ), Ардалион (лас), қазақ халқында: Жаман, Қиқым, Шоқпыт, Сасық секілді есімдер сондай ырыммен қойылған. Жалпы, Шоқан Уәлиханов ырымды әдет-ғұрыпқа жатқызса, Сейіт Кенжеахметұлы «Ырым – халықтың жақсы ниетінен туған ғұрып, халықтың сенімі мен ақ ниетінен, шын көңілінен туған ұлттық ерекшеліктің бір саласы», — дейді. Олай болса, ырымдап ат қоюдың айыбы жоқ. Қайта ол – жақсы дәстүр. Тек қазіргі заманда бұрынғыдай мағынасы сиықсыз есімдерді балаға қоймағанымыз дұрыс.

 Бір ғажабы, кейбір елдерде «тағдыр» деген сөз ат қою деген мағынаны білдіреді екен. Бұл сөздің жаны бар. Өйткені, ертеректе адамдар атын өзгертуді өз өмірін басқа арнаға бұру деп қабылдаған. Өмірінде күрт өзгеріс болған, мысалы, күйеуге шыққан қыздардың тегін өзгертуі де осындай түсініктен шыққан дейтіндер де бар. Бәрі мүмкін.

Есімдерді ырымдап қою бірнеше топқа бөлінеді. Олар негізінен, мынандай: атақты, белгілі, ғұлама, жақсы адамдарға тартсын деп олардың есімін қою, бала тілеп, тілеуі қабыл болғанда шүкіршілік айтып, соған лайықты атау (Ондай есімдер: Тілеуқабыл, Аллаберген, Құдайберген, Тілеуберген, Тәңірберген). Шаңырақта сәби шетіней бергенде сәби тұрсын деп, жағымсыз аттарды қою. Ат ұстар ер бала тумай, қыз өмірге ке-ле бергенінде қыздың есіміне «ұл» сөзін тіркес етіп, сәбиді, Ұлтуған, Ұлмекен, Ұлбосын, Ұлтуар, Ұлжан тә-різді есімдермен атап, ұл күту. Егерде баланың бойында меңі, қалы бар болса, қазақтар ұл-қызын соған сәйкес Қалдыбай, Меңді-гүл, Меңсұлу деген тәрізді есімдермен де атаған.

1. Қазақ салты бойынша жас әке-шешенің өз ата-аналарының алдындығы бұлжытпай орындауға тиіс міндеті

A) ата-әжесінің атын қою

B) арғы аталарының атын қою

C) өз әке-шешесінің атын қою

D) бала есімін нағашыларына қойғызу

E) бала есімін әке-шешелеріне қойғызу

 

2. Жаман, Қиқым, Шоқпыт, Сасық секілді есімдердің қойылу себебі

A) жақсы адамдарға тартсын деген ниет

B) көз тимесін, аман болсын деген ниет

C) өмірі жақсы өзгеріске толы болсын деген ниет

D) арғы аталарының есімін жаңғырту ниеті

E) қай рудан тарағандығын білдіру ниеті

 

3. Балаға ат қоюда қазақ халқы мен орыс халқына ортақ ерекшелік

A) ескі салт-дәстүрлерге мән бермеу

B) басқа ұлт есімдерін қою

C) ертедегі ырым-нанымдарға сену

D) ескі ырым-нанымдарға сенбеу

E) ғалымдар пікірлеріне жүгіну

Информатика

По всем вопросам - ниже в комментарии! 


Дата: 2016-09-12 Просмотров: 45185 Загрузок: 130 Язык: на русском языке

 • Gulya 25 September 2016 18:08
  Как скачать?
  Ответить
 • Людмила 29 October 2016 00:03
  Как скачать?
  Ответить
 • Елена 03 November 2016 00:43
  где найти примерные вопросы по истории казахстана?
  Ответить
 • кульбан 14 November 2016 18:20
  где найти примерные тесты 2016 по казахскому языку
  Ответить
  • Гуллайм 09 February 2017 23:25
   где найти примерные тесты 2016 по казахскому языку ,пробные тест
   Ответить
 • Альбина 29 May 2017 14:41
  А по всемирной есть ?
  Ответить
 • Ануар 23 November 2016 22:39
  как скачать?скиньте)
  Ответить
 • Айгуль 05 January 2017 15:37
  как скачать тест
  Ответить
 • Vildana 21 February 2017 01:59
  Как скачать тест
  Ответить
 • Zhazira 04 July 2017 11:09
  Как скачать тест с ответом
  Ответить
 • Азамат 02 May 2017 11:02
  ГДЕ НАЙТИ ТЕСТЫ ПО ГЕОМЕТРИЙ???
  Ответить
 • Гулим 18 April 2018 08:46
  нужны тесты 11 класс . Где можно взять?
  Ответить
 • KULAN 10 October 2018 06:39
  MAY YOU SENT TO ME TEST
  Ответить
 • X
  Ваше имя:

  Ваш email: