Тест по теме делопроизводство на казахском языке

Тест для специальности "Учет и аудит. Электроснабжение, Правоведение" и других специальностей по теме "Делопроизводство на государственном или казахском языке". Все правильные ответы под вариантом "А". Тест можно скачать бесплатно и без регистрации.

1. «Құжат» деген сөз қандай мағынаны білдіреді?

a) куәлік;

b) түйіндеме;

c) қағаз;

d) ақпарат;

e) мінездеме.

2. Толтыру орнына қарай құжаттардың түрі:

a) ішкі және сыртқы

b) жедел және жедел емес

c) қызметтік;

d) жекелік

e) ұжымдық

 

3.. Жасалу сатысына қарай құжаттардың бөлінуі:

a) түпнұсқа және көшірме

b) кіріс және шығыс

c) қызметтік

d) ресми-жекелік

e) мемлекеттік

 

 

4. Заңдылық күшіне қарай құжаттардың бөлінуі:

a) шын және жалған

b) толық, көшірме

c) ұйымдық-өкімдік

d) шығыс құжат

e) кіріс құжат

5. Белгілеу тәсіліне қарай құжаттар қалай бөлінеді?

a)жазба, графикалық

b) жабдықтау-өткізу

c) қаржы-есеп

d) кіріс-шығыс

e) несие

 

6.Топонимика-бұл?

a)ономастиканың географиялық объектілерді зерттейтін бөлімі

b) тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін бөлім

c) бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді әріппе-әріп арқылы беру

d) дұрыс жазу ережесі

e) өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан халықтың бір бөлігі

 

7. Транслитерация-бұл?

a) бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді әріппе-әріп арқылы беру

b) тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін бөлімі

c) дұрыс жазу ережесі

d) ономастиканың географиялық объектілерді зерттейтін бөлімі

e) өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан халықтың бір бөлігі

8. Жеке адамға қатысты құжат түрі:

a) өмірбаян

b) бұйрық

c) нұсқау

d) жарғы

e) хаттама

 

9. Құжаттың бірінші рет жасалған нұсқасы қалай аталады?

 

a)түпнұсқа

b) төлқұжат

c) куәлік

d) көшірме

e) құжат

10. Түпнұсқа жоғалған кезде берілетін құжат:

a) көшірме

b) төлқұжат

c) куәлік

d) түпнұсқа

e) жарғы

 

11. Диаспора-бұл ?

a) өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан халықтың бір бөлігі

b) бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді әріппе-әріп арқылы беру

c) ономастиканың географиялық объектілерді зерттейтін бөлімі

d) дұрыс жазу ережесі

e) тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін бөлімі

12. Белгілі бір адамды сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағазының түрі:

a) мінездеме

b) түйіндеме

c) өмірбаян

d) өтініш

e) анықтама

13. Атауына қарай құжаттар қалай бөлінеді?

a) ереже, бұйрық, жарғы

b) типтік, үлгілік, ресми

c) ресми, жекелік

d) қалыпты,қызметтік

e) мемлекеттік

 

14. Іс жүргізу дегеніміз не?

a) Құжаттардың жасалуына,олардың тіркелуіне,жіктелуіне,есепке алынуы мен сақталуына байланысты жұмыстардың жиыны.

b) Өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан халықтың бір бөлігі.

c) Кез келген фирманың басқару аппаратының тиімді қызметі оның құжаттарымен жұмысының дұрыс деңгейге қойылуына байланысты

d) Кәсіпорындарда жасалатын құжаттар

e) Тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін бөлімі

 

15. Ақпараттық-анықтамалық құжаттарға қандай құжаттар жатады?

a) баяндау хат, анықтама,сенімхат

b) іліспе хат, бұйрық

c) нұсқау,қызметтік хат

d) қаулы,түсінік хат

e) ақпараттық хат,лауазымдық нұсқау

16. Құпия мазмұндағы құжатқа қайсысы жатады?

a)несие туралы мәліметтер

b) бланкілер

c) плакаттар

d) газеттер

e) оқулықтар

 

17. Бұйрық-жарлық құжаттарға қандай құжаттар кіреді?

a) бұйрық, өкімдер, нұсқау

b) хаттар, мінездеме, түйіндеме

c) штат кестесі, баяндау хат, түсініктеме

d) құрылтай құжаттары, шарт

e) бұйрық, жеке еңбек шартты,хабарлама

 

18. Тәжірибелі маман тіркесінің синонимін көрсетіңіз:

a) білікті маман

b) жақсы маман

c) тиянақты маман

d) белгілі маман

e) қызметкер

19. «Құжат күні», «қол», «мөр» деректемелері құжатқа қандай күш береді?

a) заңды күшін

b) құқықтылығын

c) міндеттерін

d) байланыстарын

e) салығын

20. Құжаттарды қайда куәландырады?

a) нотариалдық кеңседе

b) мәжілісте

c) жиналыста

d) отырыста

e) Кеңседе

 

21. Коммерциялық құрылымға не жатады?

a) қоғамдық бірлестіктер

b) діни бірлестіктер

c) шаруашылық серіктестіктер

d) жастар қоғамы

e) жасөспірімдер қоры.

22. Өтініш, арыз, түйіндеме құжаттың қай түріне жатады?

a) жеке құжат;

b) ұйымдық құжат

c) қызметтік құжат

d) ресми құжат

e) мемлекеттік құжат

 

23.Коммерциялық ұйымның негізгі құжаттары қандаи?

a)келісім шарт

b)келісім;

c)жарлық

d)жарғы

e)бұйрық

24. Нотариус қандай жұмыстарды атқарады?

a) ресми құжаттарды куәландырады

b) ресми құжаттарды жазады

c) ресми құжаттарды дауыстап оқиды

d) ресми құжаттарды береді

e) заң құжаттары

25. «Растау» сөзінің синонимін көрсетіңіз:

a) куәландыру

b) тіркеу;

c) ресімдеу

d) жүргізу

e) қолдану.

 

26. Коммерциялық ұйымның негізгі мақсаты қандай?

a) табыс табу

b) құжаттарды орындау

c) басқа мақсаттар

d) қызметті ұйымдастыру

e) қызмет көрсету

 

27. Бұйрық қандай сөзден басталады?

a) бұйырамын.

b) белгілеймін.

c) бекітемін.

d) бекітілді

e) келісемін

 

28. Түйіндеме... мына мекен-жайға жіберіңіз:

a) ні

b) нің

c) на

d) де

e) та 

29. Корреспонденция дегеніміз не?

a) мекемеде құрастырылған құжаттар;

b) қағаздар

c) хаттар

d) бұйрықтар

e) газеттер

 

30. Несие алу үшін кепілдікке не алынады?

a) жылжымайтын мүлік

b) құжат

c) кепілхат

d) анықтама

e) сенімхат

31. «Төлқұжат» қандай мағына білдіреді?

a) жеке куәлік

b) БТИ анықтамасы

c) метрика;

d) түбіртек

e) түйіндеме

32. Мен сенімхат мәтінімен ...

a) таныстым;

b) дамыту;

c) көрдім

d) қолдандым

e) пайдаландым.

33. Қолхаттың бір ... нотариалдық кеңседе тіркелген:

a) данасы

b) мерзімі;

c) қолы

d) бөлшегі

e) жарғысы

34. Жұмыс беруші келісім-шарт бойынша жұмыскердің ... бақылайды.

a) жұмысын

b) көлігін

c) өмірбаяның

d) көңілін

e) мерзімін

 

35. Құжатты дайындау және пайдалануда берілген процесс қалай аталады?

a) құжаттау

b) іс құрылымы

c) ақпарат

d) жөнелту

e) жүйелеу

Конец первой части теста по теме "делопроизводство на казахском языке".

36. Ұйымның еңбекақы қоры қай құжатта анықталады?

a) Штаттық кесте

b) Лауазымдық нұсқау

c) Ұйымдық құжаттар

d) Жарғы

e) Қызметтік нұсқау

 

37. Латын тілінен аударғанда «дәлелдеу әдісі» қандай мағына білдіретінін көрсетіңіз?

a) құжат

b) құжат айналымы

c) анкета

d) көшірме

e) дубликат

 

38. Адресаттың аты-жөні қалай жазылады?

a) аты мен тегі сонан соң «Мырзаға» қаратпа сөзі

b) тегі, сонан соң аты

c) аты, сонан соң тегі;

d) аты, әкесінің аты және тегі;

e) аты-жөні

 

39. Қай құжаттар ұйымдық құжаттарға жатады?

a) штаттық кесте,лауазымдық нұсқаулар

b) өкім, бұйрық, есеп, тәртіп

c) актілер, хаттар, хаттамалар, факстер, анықтамалар

d) жеке құрам бойынша бұйрықтар, келісім, еңбек кітапшалары

e) нұсқау, шешім, өкім, негізгі қызмет жөніндегі бұйрықтар

 

40. Бұйрық қай бөліктерден тұрады?

a) белгіленген, өкімдік

b) белгіленген, ұйымдастырушылық

c) кіріспе, негізгі

d) негізгі, арнайы

e) ұйымдастырушылық

 

41. Бұйрықтың қай сөзбен аяқталатынын көрсетіңіз?

a) бұйырамын

b) баяндаймын

c) хабарлаймын

d) өкім етемін

e) өтінемін

 

42. Құжаттарды ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша бөлу деп аталады

a) құжаттарды топтастыру

b) құжаттарды іріктеу

c) құжаттарды іздестіру

d) құжаттарды рәсімдеу

e) құжаттарды толтыру

 

43. Жеке құрам бойынша бұйрықтардағы мәтіннің тақырыбы қандай сөзден басталады?

a) жұмысқа алу, басқа жұмысқа ауыстыру

b) соған сәйкес, орындалу мақсатымен

c) бұйырамын

d) демалыс берілсін, жоспарға шықсын

e) міндеттеймін

 

44. Анықтама және Акт қандай құжат?

a) ақпараттық - анықтамалық құжаттар

b) өкімдік құжаттар

c) коммерциялық құпия құжаттар

d) ұйымдық құжаттар

e) жеке құжаттар

 

45.Лауазымдық нұсқа нені білдіреді?

a)Қызметкердің ұйымдық-құқықтық жағдайын

b) Қызметкердің лауазымын

c) Қызметкерді бағалау

d) Қызметкердің құқығын

e) Қызметкердің жауабын

 

 

46.Несие алу үшін кепілдікке не алынатынын көрсетіңіз

a) жылжымайтын мүлік;

b) құжат;

c) кепілхат;

d)анықтама;

e) сенімхат.

 

47. «Физическое лицо и юридическое лицо» тіркестерінің дұрыс баламасын көрсетіңіз

a) жеке тұлға және заңды тұлға;

b) физикалық адам және заң адамы;

c) жеке адам және заңды адам;

d) физикалық тұлға және заң;

e) адам және заң.

 

48. «Төлқұжат»  сөзінің мағынасын көрсетіңіз

a) жеке куәлік;

b)БТИ анықтамасы;

c)метрика;

d) түбіртек;

e) түйіндеме.

 

49. «Сату»сөзінің антонимін табыңыз

a) алу;

b) сатып алу;

c)көру;

d)беру;

e)пайдалану.

 

50. «Действующее законодательство» деген қазақша баламасын табыңыз

a)қолданыстағы заңдар;

b)іс-әрекеттегі заңнама;

c)қолданған заңдар;

d)қолданылып жүрген заңдар;

e)қолданбаған заңдар.

 

51. «Расписка» деген қазақша баламасын табыңыз

a) қолхат;

b)сенімхат;

c) түсінік хат;

d) хабар хат;

e)циркуляр хат.

 

52. «Мен сенімхат мәтінімен ...» сөйлемді жалғастырыңыз

a) таныстым;

b) жаздым;

c) көрдім;

d) қолдандым;

e) пайдаландым.

53. «Қолхаттың бір ... нотариалдық кеңседе тіркелген» тиісті сөзді қойыңыз

a) данасы;

b)мерзімі;

c) қолы;

d) бөлшегі;

e) жартысы.

 

54. «Асанованың оқудан ... мәлімдейміз» тиісті сөзді қойыңыз

a) шығарылғандығын

b) шығарылады;

c) шығарылатынын;

d) босатылатынын;

e) кететінін.

 

55. Дипломның... сөйлемді аяқтаңыз

a) көшірмесі;

b) көшірме;

c) көшірмеу;

d) көшірімі;

e) көшірген.

 

56. Жұмыс беруші келісім-шарт бойынша жұмыскердің ... бақылайды тиісті сөзді қойыңыз

a) жұмысын;

b) көлігін;

c) өмірбаяның;

d) көңілін;

e) мерзімін.

 

57. Бүгінгі қолданыста құжаттың негізгі неше мағынасы бар екенін көрсетіңіз

a) 3

b) 4

c) 2

d) 5

e) 6

 

58. Жеке басты ресми түрде куәландыратын құжатты анықтаңыз

a) төлқұжат

b) өмірбаян

c) түйіндеме

d) анықтама

e) Түсініктеме

 

59. Құжаттарды топтастырудың анықтамасынберіңіз

a) Оларды ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша бөлу

b) Құжаттың бірыңғай пішімге түскен модулі

c) Құжаттың негізгі деректемесі

d) Жауаптардың барлығы дұрыс

e) В, С жауаптары

 

60. Ономастика  сөзінің мағынасын көрсетіңіз

a)Тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін бөлімі

b) Бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді әріппе-әріп арқылы беру; 

c)Дұрыс жазу ережесі;

d) Ономастиканың географиялық объектілерді зерттейтін бөлімі

e) Өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде жатқан халықтың бір бөлігі;         

 

61.Диаспора терминінің баламасын табыңыз

a)Өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде жатқан халықтың бір бөлігі;

b)Ономастиканың географиялық объектілерді зерттейтін бөлімі;  

c)Дұрыс жазу ережесі;

d) Бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді әріппе-әріп арқылы беру;

e)Тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін бөлімі;

 

62. Мына сөз тіркестерін қазақ тіліне аударыңыз «Наименование организации», «Регистрационный номер документа», «Гриф утверждения документа»

a) Ұйымның атауы,құжаттың тіркеу нөмері, құжатты бекіту белгісі.

b) Құжаттың мерзімі,құжаттың тіркеу нөмері, құжатты қабылдау.

c) Ұйымның атауы, кіріс құжаттарды тіркеу, құжатты бекіту белгісі.

d) Ұйымның атауы,шығыс құжаттарды тіркеу, құжатты бекіту белгісі.

e)Құжатты бекіту белгісі, бақылау туралы белгі, құжаттарды ресімдважных в практическом прим

 

63. «Жалпы ережелер» тарауы нені айқындайтынын көрсетіңіз

a) нысанын;

b) әдісін;

c) сатысын;

d) мақсатын;

e) қағидаларын.

 

64. Жеке құрылымдық бөлімшелердің ережелерін кім бекітетінін көрсетіңіз 

a) басшы;

b) бас есепші;

c) қатысушылар жиналысы;

d) алқалы орган;

e) қызметкер.

 

65.Арнайы телефон желісі аппараттың көмегімен алынатын құжатты табыңыз

a) факс;

b) анықтама;

c) акт;

d) телефонограмма;

e) нұсқау

 

66. Құжатты дайындау және пайдалануда берілген процессті көрсетіңіз

a) құжаттау;

b) іс құрылымы;

c) ақпарат;

d) жөнелту;

e) жүйелеу.

 

67.  Құжаттардың міндетті деректемелерінің саны нешеу болатынын анықтаңыз

a) 11

b) 12

c) 15

d) 3

e) 1

 

68. Құжаттың бірыңғай пішімге түскен моделі бойынша үлгіні табыңыз

a) Формуляр-үлгі

b) құжаттама

c) акт

d) түсініктеме

e) Мәтін

 

69. Қазақстан Республикасын шеңберінде пошталық – телеграфтық жөнелтулер жүргізілетін тілді көрсетіңіз

a)мемлекеттік және орыс тілдерінде.

b)мемлекеттік және өзге де тілдерде;

c)мемлекеттік тілде;

d)орыс және өзге де тілдерде; 

e)орыс тілінде

 

70.Мәтін – сөзінің баламасын көрсетіңіз

a) Құжаттың негізгі деректемесі

b) Оларды ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша бөлу

c) Құжаттың бірыңғай пішімге түскен модулі

d) Жауаптардың барлығы дұрыс

e) В, С жауаптары

 

71. Қай тілдер мемлекеттік және мемлекеттік емес оқу орындарының пәнінің тізіміне кіретін, білім туралы құжаттарға қосылатын оқу пәнінің міндетті тілдерін анықтаңыз

a)мемлекеттік немесе орыс тілдерінде

b)мемлекеттік, орыс, ағылшын немесе неміс

c)мемлекеттік, орыс, ағылшын, неміс, француз

d)мемлекеттік

e)мемлекеттік, орыс, ағылшын

 

72. «Тілдер туралы» Қазақстан Республикасының заңы қабылданған уақытын көрсетіңіз

a)11.07.97.;

b)15.06.98.;

c)12.09.97.;

d)03.04.97.;

e)05.05.98.

 

73. Географиялық атаулардың объектілерін, олардың пайда болу, өзгеру, қызметтерінің заңдылықтарын оқытатын ономастиканың тарауын көрсетіңіз 

a)топонимика;

b)орфография;

c)транслитерация;

d)грамматика;

e)фонетика

 

74.Төмендегілердің қайсысы үкіметтің, өзге де  мемлекеттік, жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың міндеттеріне кіретінін көрсетіңіз

a)барлық көрсетілген жауаптар дұрыс;

b)барлық Қазақстан Республикасының азаматтарын қазақ тілін еркін меңгеруге қажетті ұйымдық, материалдық – техникалық талаптарды қалыптастыру;

c)қазақ диаспорасына өз тілін сақтау мен дамытуда көмек көрсету;

d)ана тілін дамыту және жетілдіру;

 

75. Латын тілімен аударғанда «дәлелдеу әдісі» сөз тіркесі қандай мағына білдіретінін көрсетіңіз

a) құжат;

b) құжат айналымы;

c) анкета;

d) көшірме;

e)дубликат.

 

76.Адресаттың аты-жөні қалай жазылатынын көрсетіңіз

a)аты мен тегі сонан соң «Мырзаға» қаратпа сөзі;

b)тегі, сонан соң аты;

c)аты, сонан соң тегі;

d)аты, әкесінің аты және тегі;

e)барлық жоғары көрсетілген жауаптар дұрыс.

 

77.Ұйымдық құжаттарға жататын құжаттарды табыңыз

a)жарғы, ереже, штаттық кесте, қағида, нұсқау;

b)өкім, бұйрық, есеп, тәртіп;

c)актілер, хаттар, хаттамалар, факстер, анықтамалар;

d)жеке құрам бойынша бұйрықтар, келісім, еңбек кітапшалары, жеке істер, еңбек келісімі;

e)нұсқау, шешім, өкім, негізгі қызмет жөніндегі бұйрықтар.

 

78.Бұйрық бөліктерін анықтаңыз

a) белгіленген (констатирующая), өкімдік;

b) белгіленген (констатирующая), ұйымдастырушылық;

c) кіріспе, негізгі;

d) негізгі, арнайы;

e) ұйымдастырушылық, өкімдік.

 

79. Кәсіпорынның басқару құжаттары ішіндегі ең маңыздысы, әрі көп тараған түрін анықтаңыз

a) Бұйрық

b) Штат кестесі

c) Лауазымдақ нұсқаулық

d) Фирма жарғысы

e) Ұйымдық – өкілеттік құжаттар

 

80. Әдетте бұйрықтың белгіленген (констатирующая), бөлігі қандай сөз саптаумен аяқталатынын көрсетіңіз

a)барлық көрсетілген жауаптар дұрыс.

b)орындау үшін;

c)мақсатында;

d) үшін;

e)сәйкес,

 

81. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының актілері қай тілде қабылданатынын және дайындалатынын көрсетіңіз

a)қазақ тілінде, біреу орыс тілінде де дайындалуы мүмкін;

b)орыс тілінде;

c)тек қана қазақ тілінде;

d)ағылшын тілінде;

e)орыс және ағылшын тілдерінде.

 

82. Тілдер туралы заңда мемлекеттік, мемлекеттік емес ұйымдардың және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тілдерді қолдануына байланысты пайда болатын қоғамдық қатыныстарды табыңыз

a)реттеудің пәні;

b)реттеудің әдісі;

c)тілдер туралы заңның субъективті жағы;

d)жазылу нысанымен;

e)қағидасы.

 

83. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының тілдер туралы» Заңы қамтитын жағдайларды анықтаңыз

a)барлық көрсетілген жауаптар дұрыс;

b)тілдерді құқықтық қорғау;

c)шетілдер мен халықаралық ұйымдармен қатынасындағы тілдерді пайдалану;

d)білім, мәдениет, ғылым, БАҚ (СМИ) шеңберіндегі тілдер;

e)жалпы ережелерді.

 

84.Дұрыс анықтамасын көрсетіңіз. Ереже – бұл

a)мекеменің қызметін ұйымдастыратын құжат;

b)бұл күрделі және ауқымды құжат;

c)құрылтай құжаты;

d)коммерциялық құжат;

e)ішкі жазылымның немесе тәртіптің іскер құжаты.

 

85. Берілген сөздерді мемлекетік тілге аударыңыз «Реквизиты», «прием на работу», «официальный документ».

a) Деректемелер,жұмысқа қабылдау,ресми құжат.

b) Қаулы,жұмысқа қабылдау,жеке құжат.

c) Өкім,бұйрық,қажетті құжат.

d) Деректемелер, жұмыстан босату,ресми құжат. 

e) Анықтама, жұмысқа қабылдау,ресми құжат.

 

86. «Қызметтерді босату және жалдау тәртібі» тарауында қарастырылатын нұсқаны анықтаңыз 

a)жұмысқа қабылдау процедурасы;

b)жұмыс уақытының тәртібі;

c)өз мамандығы бойынша міндеттер шеңбері;

d)қызметтерді жұмысқа қабылдау және бекіту;

e)ұйымдағы құқық бұзушылықтардың түрлері.

 

87. Диаспора сөзінің баламасын табыңыз

a)Өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде жатқан халықтың бір бөлігі;

b)Ономастиканың географиялық объектілерді зерттейтін бөлімі ;  

c)Дұрыс жазу ережесі ;

d) Бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді әріппе-әріп арқылы беру; 

e)Тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін бөлімі ;

 

88. Ақпараттық-анықтамалық құжаттарға кіретін құжаттар түрін көрсетіңіз

a) хаттар,түсініктеме,баяндау хат.

b) Бұйрық, өкімдер, нұсқау,хаттама

c) штат кестесі, баяндау хат, түсініктеме;

d) құрылтай құжаттары,шағым

e) бұйрық, жеке еңбек шартты,хабарлама.

 

89. Ақпараттық – әдістемелік немесе ұйымдастырушылық сипатқа ие құжат түрін анықтаңыз

a) Нұсқау

b) Штат кестесі

c) Лауазымдақ нұсқаулық

d) Фирма жарғысы

e) Ұйымдық – өкілеттік құжаттар

 

90. Бұйрық мәтінінің тармақтары қалай нөмірленетінін анықтаңыз

a)араб сандарымен;

b)рим сандарымен;

c)латын сандарымен;

d)араб әріптерімен;

e)нөмірленбейді.

Конец теста по теме (дисциплине) "делопроизводство на казахском языке". Скачивайте себе на компьютер!


Дата: 2014-06-28 Просмотров: 29259 Загрузок: 1087 Язык: на русском языке

 • Олег 22 October 2016 17:45
  Здравствуйте, прошу вас, если такое возможно, отправить мне на почту или выложить на сайте, ответы к тесту.
  Ответить
 • Жанар 29 March 2018 23:41
  Пожалуйста отправьте мне на почту с ответами. Срочно!
  Ответить
  • Tahmina 05 May 2018 23:17
   Мне тоже отправьте пж
   Ответить
 • юлия 24 April 2018 12:08
  добрый день......отправьте пожалуйста мне на электронку ответы
  Ответить
  • Тахмина 05 May 2018 23:18
   Отправьте мне ответы пж
   Ответить
 • Лейла 14 May 2018 08:48
  ответы
  Ответить
 • Ернар Амангали 19 May 2018 15:16
  можно мне ответы?))
  Ответить
 • Гаухар 29 May 2018 22:53
  сссс
  Ответить
 • Али 01 October 2018 19:52
  Можно ответы на первые 20 вопросов.Буду очень благодарен.
  Ответить
 • Нурик 23 November 2018 16:47
  Жауабы барма
  Ответить
 • Айнагуль 28 November 2018 09:31
  Пожалуйста отправьте мне тесты с ответами Заранее Вас благодарю
  Ответить
 • Құндызай 05 May 2019 10:57
  Пожалуйста отправьте мне тесты с ответами. Заранее благодарю
  Ответить
 • Аягоз 21 October 2019 12:33
  Можно ответы пожалуйста
  Ответить
 • Лунара 12 December 2019 01:29
  Отправьте пожалуйста ответы
  Ответить
 • Валерия 10 January 2020 12:47
  Пожалуйста, скиньте ответы, срочно
  Ответить
 • Ася 01 April 2020 15:05
  Отправьте пожалуйста ответы
  Ответить
 • Алянура 06 April 2020 13:30
  Отправьте ответы пожалуйста
  Ответить
 • Бота 04 May 2020 16:17
  Здравствуйте можете отправить ответы тестов мне в почту с 91-120 мне нужны ответы от этих вопросов пожалуйста
  Ответить
 • Алёна 20 May 2020 11:30
  Отправьте пожалуйста с 1 по 30 ответы на почту
  Ответить
  • Диана 21 May 2020 19:11
   Здравствуйте,вам скинули ответы?
   Ответить
 • Камил 01 June 2020 19:50
  Отправьте ответы к вопросам, пожалуйста
  Ответить
 • Николай 10 June 2020 22:40
  Здравствуйте , отправьте ответы срочно .
  Ответить
 • Александра 26 November 2020 18:11
  Скиньте пожалуйста ответы на почту!
  Ответить
 • Айдар 30 October 2020 10:12
  Отправьте ответ
  Ответить
 • Забира 12 November 2020 10:53
  Жауабын жібере аласызба , қатты керек болып тұр
  Ответить
  • Забира 12 November 2020 14:31
   Почтама жібере аласызба
   Ответить
 • лолоф 03 December 2020 00:07
  скиньте
  Ответить
 • ирина 07 December 2020 01:31
  скиньте пожалуйста ответы
  Ответить
 • AZA FF 14 December 2020 02:15
  Жауабы барма
  Ответить
 • Али 21 January 2021 14:52
  Можете отправить ответы на почту. Буду очень благодарен.
  Ответить
 • Farida 17 March 2021 08:50
  ОТПРАВБТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕЫ НА ЕС НА ЭЛКТРОННЫЙ АДРЕС
  Ответить
 • Раимбек 14 May 2021 10:44
  Рахмет
  Ответить
 • Дархан 18 May 2021 21:05
  отправьте мне пожалуйста ответы на мою почту
  Ответить
 • Sally 29 May 2021 01:23
  Здравствуйте, скиньте ответы пожалуйста на почту
  Ответить
 • Гулжан 19 May 2021 23:44
  Здраствуйте скиньте пожалуйста ответы на мою почту.
  Ответить
  • Алеся 09 June 2021 12:05
   Здравствуйте скиньте пожалуйста ответы на почту !
   Ответить
 • Аяулым 08 June 2021 09:36
  Здравствуйте.скиньте пожалуйста ответы мне на почту
  Ответить
 • Вероника 08 June 2021 16:14
  Ответы скиньте пожалуйста
  Ответить
 • X
  Ваше имя:

  Ваш email: