Топырақтану геология негіздерімен (Топырақтану) тест

Топырақтану геология негіздерімен (Топырақтану) на казахском языке скачать бесплатно и без регистрации. 

 

1. Зат айналымының түрлері:

A) Химиялық

B) Геологиялық

C) Биохимиялық

D) Үлкен және кіші

E) Физикалық

 

 

2. Топырақ анықтамасы:

A) Тау жыныстарының бұзылу қабатының үстіне орналасқан, құнарлылығы бар

B) Негізгі өндіріс құралы

C) Ерекше табиғи дене, шикізат қоры

D) Қатты, сұйық, газ және тірі бөліктерден құралған, шикізат қоры

E) Өсімдіктер өсу ортасы

 

 

3. Топырақ құралу процестерінің тобы:

A) Микро-макропроцесс

B) Қарапайым микропроцес

C) Бастапқы процесс

D) Кемелдену процесі

E) Алғашқы процесс

F) Макро процесс

 

 

4. Жаңа жарандылар:

A) Капролиттер, гипс, кальций карбонаты, тау жыныстарының сынығы

B) Дендриттер, жұғындар, көмірдің сынығы, арна, түтікше

C) Жануарлардың сүйегі топырақтағы жануарлардың қазған індері

D) Капролиттер, топырақтағы жануарлардың қазған індері, шіріген тамырлар

E) Жұғындар, арна, түтікше, кесектер, көмірдің сынығы

F) Темір, алюминий, марганец тотықтары, шынылар

 

 

5. Іргелі топырақтану ғылымының дамыған салалары:

A) Топырақ құнарлығы, топырақты қорғау, топырақ картографиясы

B) Мелиорациялық топырақтану, орман шаруашылығы топырақтануы

C) Топырақ тарихы, экологиялық топырақтану

D) Топырақ физикасы, ауыл шаруашылық топырақтануы

E) Орман шаруашылығы топырақтануы, топырақ құнарлылығы

F) Топырақты қорғау, мелиорациялық топырақтану

 

 

6. Макроүрдіс:

A) Кебірлену

B) Күлгін топырақ түзілу

C) Қара топырақ түзілу 

D) Күлгіндену 

E) Батпақтану 

 

 

7. Топырақтану ғылымы зерттейді:

A) Географиялық таралуын, қоршаған ортамен байланысын, табиғаттағы маңызын

B) Табиғи экологиялық жүйелерді

C) Тірі ағзалардың, ауа райының, жер бедерінің өзара қарым-қатынасы әсерін

D) Физикалық, химиялық қасиеттерін, жер кодексін

E) Топырақтың құрылысын, құрамын, қасиеттерін, пайда болуымен дамуының заңдылықтарын

 

 

8. Топырақтың кемелденіп жетілген кезеңінде:

A) Тау жыныстарының минералдарынан зат айналымына қосылатын элементтер өте аз болады

B) Топырақтың қатты бөлігінің көптеген белгілері болмайды

C) Жоғары сатыдағы өсімдіктердің әрекетінің көлемі жоғарылайды

D) Құбылыстар тұрақтылығымен сипатталады

E) Тау жыныстарына тірі ағзалардың қоныстанады 

 

 

9. Арнайы топырақтану бағытында осы ғылымның салалары:

A) Топырақ географиясы, топырақ тарихы, топырақ құнарлығы

B) Топырақ морфологиясы, топырақ минералогиясы

C) Топырақ физикасы, топырақ тарихы

D) Орман шаруашылығы топырақтануы, экологиялық топырақтану

E) Мелиорациялық топырақтану, орман шаруашылығы топырақтануы

F) Топырақты қорғау, мелиорациялық топырақтану, топырақ құнарлылығы

 

 

10. В қабаты:

A) Төсеніш қабаты

B) Шайылған заттар жиналу қабаты

C) Элювиальды қабаты

D) А2 қабаты

E) Иллювиальді қабаты

F) Қарашірінді жиналу қабаты

 

Конец теста по теме  Топырақтану геология негіздерімен (Топырақтану). 


Дата: 2014-03-08 Просмотров: 2926 Загрузок: 46 Язык: на казахском языке

  • Меруерт 01 March 2015 17:34
    спасибо!!!
    Ответить
  • X
    Ваше имя:

    Ваш email: