Қазақстан Республикасы мен шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы тест

Қазақстан Республикасы мен шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы тест скачать на казахском языке  бесплатно и без регистрации.

 

1. ҚР-да азаматтық құқықтарды қорғау қандай органдармен жүзеге асырады:

A) білім министрлігімен

B) аралық сотпен және әкімшілік тәртіпте

C) салық органдармен

D) ешқандай органдармен жүзеге асырылмайды

E) кеден органдарымен

 

 

2. Алқа сот құрамы азаматтық істерді қай сотта қарайды:

A) Кассациялық және қадағалау сатыларында

B) Аудандық сотында

C) Сарыарқа аудандық сотында

D) Есіл аудандық сотында

E) Апелляциялық сатыда

 

 

3. Судьяның iстi қарауға қайта қатысуына жол берiлмейтiндiгi:

A) судья істі қарауға қайта қатысуына тергеуші қарсылық білдірген жағдайда қатыса алмайды

B) судья істі қарауға қайта қатысуына прокурор қарсылық білдірген жағдайда қатыса алмайды

C) судья істі қарауға қайта қатысуына тараптар қарсылық білдірген жағдайда қатыса алмайды

D) қадағалау сатысындағы сотта iстi қарауға қатысқан судья осы iстi бiрiншi, апелляциялық немесе кассациялық сатылардағы соттарда жаңадан қарауға қатыса алмайды

E) судья істі қарауға кез келген жағдайларда қайта қатыса алады

F) судья істі қарауға қайта қатысуына ҚР Жоғарғы Сотының рұқсаты қажет

 

 

4. Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары:

A) мемлекеттік баж төлеуге

B) іс материалдармен танысуға

C) куәнің шеккен шығындарын төлеуге

D) сот залында тәртіпті сақтауға

E) соттың шешімін мәжбүрлетіп орындатуға

F) сот шығындарын төлеуге

 

 

5. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлiмдемейтiн үшiншi тұлғалар қай тұлғаның бастамасымен iске қатысуға тартылуы мүмкiн:

A) Мемлекеттік айыпталушының бастамасымен iске қатысуға тартылуы мүмкiн

B) Облыстық әкімнің бастамасымен iске қатысуға тартылуы мүмкiн

C) Қала әкімнің бастамасымен iске қатысуға тартылуы мүмкiн

D) Аудандық әкімнің бастамасымен iске қатысуға тартылуы мүмкiн

E) Соттың бастамасымен iске қатысуға тартылуы мүмкiн

F) ҚР Президентінің бастамасымен iске қатысуға тартылуы мүмкiн

 

 

6. Прокурордың талап қоюдағы міндеттерінің негізгі мақсаты:

A) азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау

B) құқық бұзушылықтың алдын алу

C) атқару парағын толтыру

D) сот отырысының хаттамасын толтыруына нұсқау беру

E) облыстық соттың қаулысын орындау

 

 

7. ҚР АІЖК-мен көзделген жағдайларда мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары өздеріне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру және азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау мақсатында іс бойынша қорытынды беру үшін белгіленетін шарттар:

A) Сот отырысы хатшысының бастамасы бойынша

B) Үшінші тұлғаның бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады

C) Куәнің бастамасы бойынша процеске қатыса алады

D) Сот приставының бастамасы бойынша

E) Тараптың бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады

 

 

8. Заңды өкілдер:

A) қызметтегі басшысы

B) депутаттар

C) жолдасы

D) асырап алушылар

E) қамқоршылар

 

 

9. Талап қою бағасы айқындалады:

A) талап қоюшылар - еңбекке ақы төлеу сомасын өндiрiп алу туралы талаптар және еңбек қызметiне байланысты басқа да талаптар бойынша

B) сол жерде қарау жүргізілуге байланысты шығындар

C) іс тараптардың бітімгершілік келісімімен аяқталған жағдайларда

D) ақша қаражатын өндiрiп алу туралы талап қоюларда - өндiрiлетiн сомамен

E) алименттер өндiрiп алу туралы талап қоюларда - бiр жыл iшiндегi төлемдердiң жиынтығымен

F) талап қоюшы өз талаптарын азайтқан жағдайларда

 

 

10. Іске қатысушы адамдарды сотқа еріксіз келтіреді:

A) үшінші тұлғалар келмесе

B) жауапкер сотқа келуден қасақана жалтарса

C) талапкер өкілін жіберсе

D) прокурор келмесе

E) куә сотқа келуден қасақана жалтарса

F) талапкер келмесе

 

 

Конец теста по теме Қазақстан Республикасы мен шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы на казахском языке.


Дата: 2014-03-08 Просмотров: 2175 Загрузок: 32 Язык: на казахском языке

  • X
    Ваше имя:

    Ваш email: