Конструкция элементтерінің механикасы тест

1. Білеу (сырық):

A) ұзындығы, ені және биіктігінің өлшемдерінен елеулі үлкен 

B) ара қашықтығы өте аз шамалы екі жазықтықпен шектелген

C) ара қашықтығы өте аз шамалы екі қисықсызықты жазықтықпен шектелген

D) ұзындығы басқа екі өлшемінен елеулі үлкен

E) барлық өлшемдері бір деңгейлі

 

 

2. Аққыштық шегі:

A) Соған дейін Гук заңы орындалатын кернеудің ең үлкен шамасы

B) Кернеудің шамасы кішкене өзгергенде деформацияның шамасы әжептәуір үлкейеді

C) Соған дейін Гук заңы орындалатын кернеудің ең үлкен шамасы

D) Соған дейін Гук заңы орындалмайтын кернеудің ең үлкен шамасы

E) Соған дейін серпімді болмайтын кернеүдің ең үлкен шамасы

 

 

3. Конструкция элементтерінің механикасы ілімі:

A) конструкция элементтерін қатаңдыққа есептеу

B) конструкцияның технологиялығын қамтамасыз ету

C) материалдық денелердің механикалық қозғалысының жалпы заңдылығын зерттейтін

D) дененің тепе-теңдік шартын зерттейтін

E) статикалық жғне динамикалық жүктеулерге есептеу

F) механизмнің еркін қозғалысын зерттеу

 

 

4. Пуассон коэффициенті:

A) көлденең деформацияның коэффициенті

B) материалдың беріктік өлшемі

C) материалдың орнықтылығын сипаттайтын шама

D) серпімді деформация мен кернеудің тәуелділігі

E) серпімді сызықтық (бойлық) деформациялар кезіндегі материалдың қаттылық өлшемі

F) материалға қауіпті кернеудің мүмкіндік кернеуге қатынасы

 

 

5. Созуға сынаумен алынатын материалдың механикалық сипаттамалары:

A) салыстырмалы бойлық деформация

B) пропорционалдық шек

C) төзімділік шегі

D) салыстырмалы деформация

E) салыстырмалы көлденең деформация

F) тойтару

 

8. Бұралу:

A) Арқалықтың қөлденең қимасыңда тек қана бұраушы момент әсер еткенде

B) Арқалықтың қөлденең қимасыңда иіюші момент және бұраушы момент әсер еткенде

C) Арқалықтың қөлденең қимасыңда тек қана ішкі қос күштер әсер еткенде

D) Арқалықтың қөлденең қимасыңда тек қана бойлық күш әсер еткенде

E) Арқалықтың қөлденең қимасыңда иіюші момент және қөлденең күш әсер еткенде

 

 


Дата: 2014-02-28 Просмотров: 2788 Загрузок: 73 Язык: на казахском языке

  • X
    Ваше имя:

    Ваш email: