Тілдер және программалау технологиялары

Тілдер және программалау технологиялары

 

1. Алгоритмдер типтері:

A) Пакетті

B) Сызықтық

C) Тура

D) Комплексті

E) Сатылы

 

 

2. Объектіге бағытталған бағдарламалаудың іргелі принциптері:

A) Инкапсуляция

B) Қосымшаны өңдеудің визуалды ортасы

C) Тізбектелген құрылым

D) Архитектурасы 32 разрядты ЭЕМ жұмысының мүмкіндігі

E) Функцияның қайта жүктелуі

 

 

3. С++ тілінде мүмкін болатын циклдік операторлар:

A) do...while

B) label...continue

C) foreach

D) label...loop

E) switch..of

F) repeat...until

 

 

4. С++ тіліндегі операторлар:

A) +=

B) ++=

C) .=

D) ===

E) $=

F)

 

 

5. Көрінбейтін символдарды шығарған кезде қолданылатын С++ тіліндегі escape-тізбегі:

A) !

B) +

C)

D) /

E) &

F) с

 

 

6. Файлдың мінездемесі:

A) Байтпен өлшенген файл көлемі

B) Битпен өлшенген файл көлемі

C) Файлдың құрылған күні

D) Файлға жол

E) Файлдың ақпараттылығы

 

 

7. Массивтер түрлері:

A) бір ретті

B) көп өлшемді

C) біржарым өлшемді

D) бір өлшемді

E) бір еселі

 

 

8. Жол түрлері:

A) үздіксіз

B) ұзын

C) кең

D) алдын-ала

E) кері

 

 

9. Компьютерде есепті шешудің кезеңдері:

A) Есептің қойылыуы

B) Нәтижелерді жобалау

C) Енгізілетін деректерді жөндеу

D) Модификация

E) Ұсыныс берушінің талаптарын құру

F) Деректер берілуінің моделін таңдау

 

 

10. С программалау тілінде нұсқауға қолданатын операциялар:

A) Шартты

B) Арттыру

C) Берілген адрес бойынша мәнді анықтау

D) Қайталау

E) Логикалық

F) Бөлу 

 


Дата: 2014-02-28 Просмотров: 2387 Загрузок: 47 Язык: на казахском языке

  • X
    Ваше имя:

    Ваш email: