Экономика тест 2014

Экономика тест 2014. Правильные ответы под вариантом А.

Экономикалық теория

 

1. Макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері:

A) Экономикалық шығындар

B) Өндіріс тауарлары мен қызметтерінің бағасы

C) Кәсіпорын табысы мен пайдасы 

D) Жиынтық сұраным мен жиынтық ұсыным

E) Сұраным мен ұсыным 

 

 

2. Индустриалдық жүйе:

A) Негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады, экономиканың бастаушы саласы

B) Ауыл шаруашылығында натуралдық шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады

C) Ресурстар мен өндіріс факторлары мемлекеттің қолында болып, мемлекеттік меншіктің үстемділігі жүргізіледі

D) Өндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді

E) Мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономиканы жүзеге асырылады

 

 

3. Нарықтық экономикалық жүйеде негізделеді:

A) Өндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс

B) Еркін кәсіпкерлік қызмет

C) Экономиканың көптараптылығы

D) Экономикадағы идеология

E) Өндірушілердің экономикалық тәуелділігі

F) Орталықтан жоспарлау

 

 

4. ҚР-да 1991-1992 ж. мемлекет меншігінің реформасы жүргізілді:

A) Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін

B) Табиғи ресурстарға, жерге, үйге, өндіріс құрал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі

C) Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа (сатуға) түсуі

D) Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы

E) Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастары

F) Мемлекеттік меншіктің болуы

 

 

5. Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауы:

A) Экономикалық шикізаттың сипаты

B) Әлемнің экономикалық және территориялық бөлінуі

C) Колониялардың жаңа рөлі

D) Сатып алу қабілетінде сұраныс қажеттілігінің жоғары болуы

E) Инфляция деңгейінің жоғарлауы

F) Экономикалық және территориялық бөлінуі

 

 

6. Игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін қолдану құқықтары:

A) Егемендік құқығы

B) Иелік ету құқығы

C) Мұрагерлікке қалдыру құқығы

D) Пайдалану құқығы

E) Қалдық сипатты құқық

 

 

7. Нарықтық экономика сипаттамасы: 

A) Мемлекеттік баға қою

B) Орталықтанған ресурстарды бөлу

C) Бәсеке

D) Баға қоюдағы мемлекеттік монополия

E) Жеке меншік

 

 

8. Қаржының атқаратын қызметтері: 

A) Реттеуші

B) Баға белгілеу

C) Фискальдық

D) Бақылау

E) Тәжірибелік

 

 

9. Тауар - бұл:

A) Ресурстар жиянтығы

B) Сатып алу үшін арналған еңбек нәтижесі

C) Сату үшін еңбек нәтижесі

D) Жұмыс күші жиынтығы

E) Кез-келген еңбек өнімі

F) Қажеттіліктерді қанағаттандыру

 

 

10. Сұраныс:

A) Барлық шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өсуі

B) Өнімнің нақты бағасының тепе-теңдігі

C) Құндық тұрғыдан сұраныс осы қажетті тауарлардың санасын құрайды

D) Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі

E) Сату мен сатып алу арамындағы тепе-теңдікті қалыптастыратын бағалар.

F) Сұраныс ақшалай қамтамасыз етілген тұтынушының қажеттілігі мен сұраныс төлем қабілеттілігі

Макроэкономика

1. Макроэкономикалық талдаудың негізгі мәселелері:

A) Жекеленген тұтынушылардың іс-әрекеті

B) Жалақы мөлшері

C) Өндіріс шығындарының құрылымы

D) Баға деңгейі

E) Өндіріс тиімділігін арттыру

 

2. ЖІӨ өлшеу әдістері:

A) Таза пайда

B) Аралық табыс 

C) Нарықтық құн 

D) Шығыс 

E) Өзіндік құны

 

 

3. Жалпы ішкі өнімнің құрамына кірмейді:

A) Ұзақ мерзімді тұтыну тауарларын сатып алу 

B) Мемлекеттік трансферттік төлемдер 

C) Шикізат сатып алу

D) Тұтыну заттарын сатып алу 

E) Құрал-жабдықтар сатып алу

F) Жаңа автомобиль сатып алу 

 

 

4. ЖІӨ дефляторы:

A) Пааше индексі формуласымен есептеледі

B) Ресурстарға байланысты

C) Теріс шама

D) Бағалар деңгейінен тәуелсіз

E) Нөлге тең

F) Сұранысқа байланысты

 

 

5. Макроэкономика секторлары:

A) Қызмет көрсету және тауарлар нарығы

B) Еңбек нарығы

C) Ақша нарығы

D) Мемлекет

E) Бәсекелестер

F) Жеке сектор

 

 

6. AS қисығының кесіндісі:

A) сынық сұраным кесінді

B) талғамсыздық кесінді

C) монетаристік кесінді

D) аралық кесінді

E) классикалық кесінді (ұзақ мерзімді кезең)

 

 

7. Кәсіпкерлікке салық артқан сайын:

A) Жиынтық ұсыныс көлемі кемиді

B) АD қысқарады, АS өзгермейді

C) АD да, АS та қысқарады

D) АS тұрақты

E) АS көлемі қысқарады

 

 

8. Капиталды шығару формалары:

A) Ноу-хоу саудасы

B) Валюта саудасы

C) Қарыз капиталы

D) Біріккен кәсіпорындар салу

E) «Портфельдік» инвестициялар

 

 

9. Жиынтық сұраныс қисығы (AD):

A) Әрбір баға деңгейіне аз өнім шығару көлемі сай келеді 

B) Ақша ұсынысының қысқаруы АD қисығын солға қарай жылжытады 

C) Баға деңгейінің динамикасына қарай жиынтық ұсыныстың өзгерісін көрсетеді 

D) Баға қымбаттағанда тұтынушылардың сатып алуы артады

E) Әрбір баға деңгейінде тұтынушылардың сатып алғысы келетін тауарлары мен қызметтерінің мөлшерін көрсетеді

F) Баға төмендегенде тұтынушылардың сатып алуы азаяды 

 

 

10. Жоспарланған шығындар:

A) Негізгі капиталға бизнестің инвестициясы

B) E = C + I + G + Xn

C) Ұлттық табыс өзгерісіне байланысы бар шығындар

D) Ұлттық табыс өзгерісіне байланысы жоқ шығындар

E) Тауар-материалдық қорларға жоспарланбаған инвестиция

F) Тауарлар мен қызметтерге жоспарланған үкіметтің, фирмалардың, үй шаруашылықтарының және сыртқы сектордың шығындарының сомасы

Кәсіпорын экономикасы тест экономика

1. Нарықты құраушы элементтер:

A) Тепе-теңдіктің әсері

B) Негізгі және айналым капиталының әсері

C) Сұраныс

D) Төлей аларлық сұраныс-Д

E) Жоспарлы экономиканың әсері

 

 

2. Өнім өндіру ерекшеліктері бойынша кәсіпорындар бөлінеді:

A) толық

B) бастапқы

C) капиталсыйымды

D) ашық

E) бөлшектік

 

 

3. Кәсіпорын құрылымын анықтайтын факторлар:

A) өндіріс саласы

B) бөлімшелер құрамы

C) ішкі бөлімшелердің арақатынасы

D) өндірістік – экономикалық конъюнктура

E) жер тілімдерінің көлемі

F) территориялық орналасуы

 

 

4. Кәсіпорын шығындарының түрлері:

A) Өзгермелі шығындар

B) Негізгі құралдар

C) Қарапайым шығындар

D) Айналым капиталы

E) Корпорациялық шығындар

F) Әлеуметтік шығындар

 

 

5. Экономикалық тиімділіктің дифференциалды көрсеткіші:

A) Өндіріс шығындары

B) Өнім рентабелдігі және өндіріс рентабелдігі

C) Материал сиымдылығы, қор сиымдылығы

D) Бәсекеге қабілеттілік

E) Кадрлардың тұрақтылық коэффициенті

F) Айналым капиталының коэфициенті

 

 

6. Негізгі қорлар құнын бағалау әдістері:

A) Қалдық құн

B) Тепе-теңдік құн

C) Маңыздық құн

D) Бастапқы құн, ағымдағы құн

E) Смендік коэффициент

 

 

7. Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері:

A) Ықтималдылық

B) Шығындық

C) Табыстылық

D) Рентабельділік

E) Қосымша құн салығы

 

 

8. Маркетингтің негізгі функциялары:

A) Тауар саясатын жүргізу

B) Шығындарды есептеу

C) Салықтарды төлеу

D) Нарықтың сегменттерін зерттеу

E) Жаңа құрал-жабдықтар сатып алу

 

 

9. Материалды ресурстар:

A) негізгі материалдар

B) негізгі капитал

C) көмекші жұмысшылар

D) еңбек құралдары

E) негізгі жұмысшылар

F) көмекші материалдар

 

 

10. Айналым капиталының мөлшері қамтитын уақыт кезеңдер:

A) Өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын ақша-қаражат

B) Материалдың жолда болу уақыты

C) Еңбек өнімнің өсу процесі

D) Өндіріске даярлау, ағымдағы қоймада запас түрінде сақталуын және кепілдік қоры түрінде сақталу уақыты

E) Нормативті шығындар, нақты жұмыс уақыт шығын

F) тарифтік ставка, тарифтік сетка

 

Халықаралық экономика тест экономика

 

1. Өнеркәсібі дамыған елдер:

A) Моңғолия

B) Бразилия

C) Америка Құрама Штаты

D) Қытай

E) Оңтүстік Корея

 

2. Елдің резиденттері:

A) Осы елде тұрақты тұратын тұлғалар

B) Шетелде экономикалық қызметін жүзеге асырып жатқан қазақстандық компаниялар

C) Басқа елдің территориясында бір жылдан артық тұрып жатқан қазақстандық азаматтар

D) Нақты тұратын орны жоқ адамдар

E) Қазақстандағы шетелдік компаниялар

 

3. Халықаралық сауданың классикалық теориясының негізін қалаушылар:

A) К.Маркс

B) П.Самуэльсон

C) Дж.Стюарт Милль

D) Э.Хекшер

E) Б.Олин

F) В.Леонтьев

 

4. Өндірістің негізгі үш факторының: еңбек, жер, капиталдың бағалары:

A) Салықтар

B) Банктік процент

C) Жер рентасы

D) Лицензиялық төлем

E) Амортизациялық аударым

F) Патенттік төлем

 

5. Өндіріс факторлары арақатынасы теориясының авторы:

A) Дж.Стюарт Милль

B) Э.Хекшер

C) К.Маркс

D) Д.Рикардо

E) В.Леонтьев

F) А.Смит

 

6. Сауда шарты, экономикалық көрсеткіш ретіндегі негізгі формасы:

A) Экспорт икемділігі шарты

B) Табыстық сауда шарты

C) Факторлық сауда шарты

D) Таза экспорт шарты

E) Табыстардың қайта бөліну шарты

 

 

7. Ағымдағы трансферттер:

A) Қарыз алушылар қарызын жоюмен байлынсты трансферттер

B) Тікелей инвестициялардан алынатын табыстар

C) Қоғамның әлеуметтік қорғалмаған тобына төленетін төлемдер

D) Негізгі капиталға меншік құқығын беруді білдірмейтін трансферттер

E) Негізгі капиталды қолданумен немесе сатып алумен байланыссыз трансферттер

 

 

8. Тауарлық туындылар:

A) Валюталық опцион

B) Пайыздық своп

C) Валюталық варрант

D) Тауарлық своп

E) Тауарлық форвард

 

 

9. Өндірістің спецификалық факторлары теориясына сәйкес:

A) Капитал – 1-ші тауар үшін спецификалық фактор

B) Технология – икемді фактор

C) Табиғи ресурстар – ерекше факторлар

D) Еңбек – мобильді фактор

E) Өндіріс құрал-жабдықтары – субъективті фактор

F) Кәсіпкерлік қабілеттілік – тұрақты фактор

 

 

10. П.Кругманның халықаралық сауда теориясына қосқан үлесі:

A) Импорттық тауарлардың бағасы экспорттық тауарлардың бағасы арқылы анықталады

B) Монополиялық бәсеке негізінде сауда теориясын дамытушы

C) Фирма тауарларының бағасы оған кеткен орташа және тұрақты шығындарға тәуелді екендігін дәлелдеді

D) Егер де фирма өз тауарларын орташа нарықтық бағадан жоғары бағаға сататын болса, онда оның нарықтағы үлесі қысқаратынын дәлелдеді

E) Өндірушілер өздері өндірген тауардың бағасына әсерін тигізе алмайтындығын дәлелдеді

F) Жетілген бәсеке теориясын қолдаушы

Инновациялық менеджмент тест экономика

1. Инновациялық потенциалдың деңгейі:

A) жоғары

B) оптималды

C) шектік

D) қанағаттанарлық

E) бірлі-жарым

 

 

2. Нарықта инновациялық фирмалардың стратегиялық тәртібі:

A) эксплеренттік

B) интегралдық

C) сылбыр

D) жаңаланған

E) сызықтық

 

 

3. Қор ҒЗТКЖ жобаларын келесі бағыттар бойынша қаржыландыру қарастырылмаған:

A) Биотехнология жəне фармацевтика

B) Көмірсутектік технологиялар

C) Логистика

D) Ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар

E) Баламалы (альтернативная) энергетика

F) Жаңа материалдар мен нанотехнологиялар

 

 

4. Интеллектуалды меншіктің саласы:

A) тауар белгілері

B) рента

C) кассадағы ақша

D) пайда

E) еңбек ақы

F) жер

 

 

5. Шағын инновациялық бизнестің сипаттамасы:

A) енгізілетін инновация көлемі

B) бизнес субъектілердің белсенді ынтымақтастығы

C) инновациялық үдерістің қозғалысы

D) инновацияға кеткен шығындар көлемі

E) жоғары тәуекел

F) жаңартпалық коэффициенті

 

 

6. Венчурлік бизнес:

A) тәуекел бастама

B) сатып алынған акцияларды ақшаға қайта ауыстыру

C) компаниялардың қосылуы

D) басқарушыларды ауыстыру

E) акциялардың бақылау пакетін сатып алу

 

 

7. Инновациялық бағдарламаны дамытудың негізгі элементтері:

A) Мемлекеттік маңызы бар қалалар

B) Мемлекеттік ұйымдар

C) Венчурлық қорлар

D) Инновациялық орталықтар мен инкубаторлар

E) Кәсіпорындар

 

 

8. Ұлттық инновациялық қордың бағыттары:

A) Салалық бәсеке

B) Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінің қалыптасуы

C) Химия және мұнай – химия өнеркәсібі

D) Қазақстанның дамуына технопарктердің қатысуы

E) Монополиялық

 

 

9. Харрод-Домардың теңестіру моделіндегі өсуді қарастыратын бағыт:

A) тұтыну функциясы

B) фундаменталдық

C) тепе-теңдік

D) техникалық прогресс

E) кәсіпкерлер тәртібі

F) теңдестірілген

 

 

10. Ұйымдастыру инновациялық менеджменттің функциясы:

A) жұмыстарды жобалау

B) нарықты стратегиялық сегменттеу

C) мақсатқа жету жолдарын бағалау

D) жоспарларды енгізу

E) өндірістің бірізділігі және ырғақтылығы

F) инновациялық жүйені сәйкестікке жеткізу

Менеджмент теориясы мен тәжірибесі тест экономика

1. Ғылыми басқару мектебінің Ф.Тейлор, Г.Гант сияқты өкілдері өндіріс процесін зерттеу барысында әртүрлі функцияларды қолдану арқылы көптеген қол еңбек операцияларын жақсартуға болады деп есептеген:

A) мақсатқа жету

B) ынталандыру

C) бақылау

D) үйлестіру

E) стандарттау

 

2. Басқарудың жүйелік тәсілінің негізгі бағыты:

A) басқаруды өзара байланысты 4 функциялардың үздіксіз жиынтығы ретінде қарастыру

B) басқарудың дамып жетілуінде қолданбалы және техникалық ғылым салаларының нәтижелері маңызды

C) ұйымдағы биресми топтардың рөлін анықтау, басқаруда психологиялық және әлеуметтік тәсілдерді қолдану

D) ұйымды ашық және жабық деп бөліп қарастырады

E) белгілі мақсатқа жетуде қатаң әкімшілік қағида әдістерін пайдалану

 

 

3. Ұйым ретінде қарастыру үшін қажетті талаптар:

A) адамдар

B) жағымды мінез-құлық

C) ортақ стратегия

D) ортақ қағидалар

E) ортақ міндеттер

F) ұйымдастыру

 

 

4. Ұйымның ішкі ортасының құраушылары:

A) бәсекелестер

B) ұйым мақсаты

C) тұтынушылар

D) жабдықтаушылар

E) мемлеметтік органдар

F) экономикалық жағдай

 

 

5. Ұйым міндеттерінің категориясы:

A) өнімді өндіру

B) ақпараттармен жұмыс істеу

C) өнімді сыртқы ортаға жіберу

D) сыртқы ортадан шикізат пен ресурстарды алу

E) сыртқы ортаның болашақтағы жағдайын болжау

F) сыртқы ортадағы өзіңнің ағымдағы позицияңды білу

 

 

6. Мақсаттар мынадай талаптарға сай болуы тиіс:

A) бағдарланған

B) ұтымды

C) уақытпен шектеулi

D) күрделі

E) нақты

 

 

7. Ұйымның әлсiз және күшті жақтарын анықтау үшiн ұсынылатын ұйымның функционалды салалары:

A) қамтамасыз ету

B) өндiрiс

C) бәсекелестер

D) технология

E) қаржы

 

 

8. Саясат:

A) Штейнер мен Майнердің айтуынша, саясат - әрекеттердің қандай бағытта жүзеге асуын анықтайтын «Заңдар кодексі»

B) Мекемеде шыққан ахуалдар кезiнде не iстеу керек екенiн анықтайтын жоспар

C) Мекеменiң қысқа мерзiмдi стратегиясы

D) Файоль негізін қалыптастырған тұжырымдама

E) Стратегиялық және тактикалық жоспарларды дұрыс талқылау үшiн компанияның стратегиясы мен тактикасына қосымша бағыт

 

 

9. Кез келген жүйенің ерекшеліктері:

A) ажырамастық

B) объективтілік

C) әркелкілік

D) иерархиялылығы

E) тұтастық

F) белсенділігі

 

 

10. В.Врум бойынша күту теориясының үш өзара байланысты көрсеткіштері:

A) жетістік, табыс

B) еңбек нәтижесін тану

C) қол жеткізген сыйақылардың құндылығы

D) жұмыс жағдайы

E) еңбекақы

F) нәтижелер – сыйақылар

 

Бухгалтерлік есеп принциптері тест экономика

 

1. Бухгалтерлік есеп пәні:

A) ұйымдардың шаруашылық өміріндегі активтер, пассивтер өрісіндегі қозғалыстарды байқап, өлшеп, тіркеп, жинақтап, үздіксіз құжаттап, қорытындылайтын үрдісті

B) ұйымдарда шаруашылық қызметін керекті жағдайда өлшеу, бақылау

C) шауашылық процестері мен құбылыстарын оларды тікелей жүзеге асыру барысында бақылау жасау

D) шаруашылық операциялары мен процестерін олар жасалып жатқан кезде қадағалауға және бақылауға арналған

E) шаруашылық қызметін жалпылама көрсету

 

 

2. Табиғи өлшемі арналған:

A) кіріске алынуға тиісті материалдарын өлшеуге

B) құрылысты салуға кеткен барлық шығынның құнын анықтау үшін

C) жұмсалған шығындардың есебін жүргізу үшін

D) белгілі бір уақыт аралығында өндіріліп шығарылатын өнім санын анықтауға

E) өнім өндіруге және қызмет көрсетуге жұмсалған уақытты өлшеуге

 

 

3. Шаруашылық процесс кезеңі:

A) өндіріс

B) сатып алу

C) айырбас

D) коммуникация

E) тұтыну

F) беру

 

 

4. Уақыттылық:

A) бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушыларға дер кезінде жеткізу

B) бухгалтерлік есептің ақпараттық мәліметтері оны пайдаланушыларға шешім қабылдауы барысында түсінікті болуы

C) мәліметтің толық болмауы, ол сенімсіз

D) қателіктердің жоқтығымен сипатталуы

E) шешім қабылдау процессінде қаржылық ақпараттың маңызды және қажетті болуы керек

F) кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебі осы мәліметтерді пайдаланушыларды қаржы жағдайы және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы нақты әрі әділетті ақпараттармен қамтамасыз етуі қажет

 

 

5. Бухгалтерлік баланстың топтастыру тәсілі:

A) дебет пен кредитті

B) пассивтер, капитал және міндеттемелерді

C) бухгалтерлік есеп объектілерін

D) шоттар құрамындағы ағымдағы өзгерістерді

E) операцияларды

F) ақша қаражаттарын

 

 

6. Бухгалтерлік баланс:

A) орындалған операцияның жазбаша түріндегі анықтамасы

B) шаруашылық құралдары мен олардың пайда болу көздерін белгілі бір сәтке ақшалай бағамен топтастыру тәсілі

C) шаруашылық қаржысын өндіріс процесінде оның құрамы мен атқаратын міндеті бойынша, ал оның қайнар көздерін құралу формалары мен мақсатты міндеті бойынша ақшалай бағамен белгілі бір мерзімге топтастыру

D) капитал мен міндеттеме жиынтығы

E) кәсіпорындағы мүліктердіңжәне міндеттемелердің құнын ақшалай өлшемге айландырып есептеуді

 

 

7. Активті шоттар:

A) алдағы кезең кірістері

B) шикізаттар мен материалдар

C) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді берешегі

D) алынған аванстар

E) жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек

 

 

8. Капитал шоты:

A) алдағы кезең кірістері

B) салымдар мен пайлар

C) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді берешегі

D) резервтер

E) жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек

 

 

9. Кірістер мен шығыстар шоттары:

A) «Негізгі өндіріс» шотымен жабылады

B) Әрбір есеп беру кезеңінде нөлдік қалдықпен ашылады

C) «Жиынтық пайда (жиынтық зиян) шотымен жабылады

D) Есеп беру кезеңінің басында кредиттік қалдықпен ашылады

E) Есеп беру кезеңінің басында дебеттік қалдықпен ашылады

F) «Алдағы кезең кірістері (шығындары) шотымен жабылады

 

 

10. Дебеттік айналым:

A) шоттың жабылуы барысындағы қалдық

B) шоттың дебет жағына жазылған сандардың қосындысы

C) шоттың кредит жағына жазылған сандардың қосындысы

D) шоттың кредиті бойынша жазылған соманы

E) шоттың ашылуы барысындағы қалдық

F) шоттың дебеті бойынша жазылған соманы

 

Басқару есебі тест экономика

 

1. Басқару есебінің функциясы:

A) басқару құрылымдарының өзара байланысын нығайту

B) жұмысшылардың жұмысқа уақтылы шығуын қамтамасыз ету

C) менеджерлерді шешім қабылдау үшін негіз болатын ақпаратпен қамтамасыз ету

D) кәсіпорынның апталық қызметін жоспарлау

E) қаржылық көрсеткіштерді талдау

 

 

2. Өндірілген өнімнің бірлігіне өзіндік құнды есептеу қандай жүйеде міндетті:

A) өндірістік және басқару есебі

B) қаржылық есеп

C) креативтік есеп

D) статистикалық және салық есебінде

E) салық есебі

 

 

3. Өндіріске жұмсалынған шығындар:

A) Өндірісті басқаруға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

B) Өнім өндірісі, жұмыстар мен қызметтер орындауға жұмсалған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

C) Өндірісті жоспарлауға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

D) Бақылауға, жоспарлауға, басқаруға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

E) Өндірісті игеруге жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

F) Ұйымды басқаруға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

 

 

4. Марижиналдық шығындар немесе табыстар:

A) Өндірісті жоспарлауға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

B) Өндірісті басқаруға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

C) Өнімнің жалпы көлеміне емес, бір өлшеміне келетін қосымша шығындар мен табыстар

D) Бақылауға, жоспарлауға, басқаруға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

E) Ұйымның құрылымдық бөлімшелерін басқаруға жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

F) Өндірісті игеруге жұмсаған материалдық, еңбек ақы және үстеме шығыстардың ақшалай құны

 

5. Өндіріс шығындары есебінің мақсаты:

A) Өндіріске жұмсалынған материалдық, еңбек ақы, үстеме шығындарды есептеу мен өзіндік құнды калькуляциялау

B) Әрбір жауапкершілік орталықтары бойынша ақпараттарды даярлау және талдау

C) Өндірісті тиімді басқару үшін

D) Ұйым менеджерлері үшін басқару ақпараттарын даярлау

E) Қаржылық есеп беру нысанын құруға ақпараттарды даярлау

F) Зиянсыздық, бөлімше қызметінің тиімділігін, капитал салымдарының тиімділігін анықтау және талдау

 

6. Ішкі ақау:

A) Өндірістің кез келген учаскісінде, өнімді сатып алушыларға жөнелткенге дейінгі анықталған ақау

B) Өндірістің кез келген учаскісінде анықталған, өнімді сатуға дейінгі анықталған ақау

C) Өндіріс басталмас бұрын анықталған ақау

D) Өндіріс процесі кезінде анықталған ақау

E) Шығындарды жоспарлау кезінде анықталған ақау

 

7. Калькуляция объектілері:

A) Шаруашылық процестері

B) Негізгі және көмекші өндіріс пен олардың бөлімшілеріндегі өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен қызметтер және тапсырыстар

C) Шаруашылық процестерінің нәтижелері

D) Өнім, жұмыстар мен қызметтің түрлері және олардың топтары

E) Жалпы өндіріс көлемі

 

8. Шығындар есебі мен өзіндік құнды калькуляциялаудың нормативтік әдісінің мақсаты:

A) Нормативті шығындардың жұмсалуын бақылау

B) Жоспардан тыс шығындардың жұмсалуын бақылау

C) Жоспарлы шығындардың жұмсалуын бақылау

D) Өндіріс процесіне жұмсалған шығындарын күнделікті бақылап отыру және ресурстардың тиімсіз пайдалануына байланысты шараларды қолдануын анықтау

E) Ұйымның өндіріске жұмсалған шығындарын күнделікті бақылап отыру және ресурстардың тиімсіз пайдалануына байланысты шараларды қолдану

 

 

9. Басқару есебіндегі іс әрекет (поведенческие) аспектілері:

A) жоспарлау және шешім қабылдау үшін ақпарттар ұсыну

B) қаржылық есепті дұрыс жүргізу

C) кәсіпорын қызметінің мақсаты мен міндеттері негізінде анықталады

D) қаржылық көрсеткіштерді талдау

E) пайданы максимизациялау мақсатында менеджерлер мен бухгалтер- сарапшылардың әр түрлі нұсқаларды іздестіруге мәжбүрлеу

F) бұйрықтар мен үкімдерді уақтылы тарату

 

 

10. Басшының ішкі пайдалануы үшін барлық есептік ақпарат өңделіп ұсынылады:

A) басқару есебінің жүйесінде қалыптастырады

B) басқару есеп ауқымында

C) салық есебі дайындалады

D) салық есебін тапсырғаннан кейін жүйелендіріледі

E) қаржылық есеп тапсырылғаннан кейін талдау жасалады

F) қаржылық есепті қалыптастыру кезінде

 

Қаржы тест экономика

 

1. Құндық бөлiнiс процесiнде қаржылар төмендегi экономикалық категориялармен өзара байланысады:

A) Ақша

B) Еңбек ақы

C) Ұсыныс

D) Сұраныс

E) Рентабельдік

 

 

2. Қаржы құнды бөлу үрдісіне қатыса отырып қандай категориялармен байланысады:

A) табыс

B) өзіндік құн

C) баға

D) өтімділік

E) шығын

 

 

3. Қаржы қорларының сыныптамасын жіктеу:

A) құқтық белгісі бойынша

B) мақсатты белгісі бойынша

C) механизм бойынша

D) қалыптасу әдісу бойынша

E) түрлері бойынша

F) шарттарды басқару бойынша

 

 

4. Қаржылық қатынастар көрінісінің нысандары экономиканы басқару деңгейіне қарай:

A) дивидендтер

B) опциондар

C) жалдау ақысы

D) қосалқы сала

E) баға

F) жалақы

 

 

5. Қорлану қорының ресурстар көзі:

A) қайтарымсыз төлем ақы

B) шығып қалған мүлікті өткізуден түскен түсім ақша

C) сыртан келген ұйымдардың қаражаттары

D) кәсіпорынға берілген ақшалай қаражатар

E) субвенция

F) трансферттер

 

 

6. Кәсіпорындар мен ұйымдардың валюта қорларының қалыптасу көздері:

A) резервтік капиталға түсетін жарналардан

B) шет елдік заңды тұлғаларға тиесілі мүліктерді сатудан түскен қаражаттар

C) жөндеу қорына түсетін қаражаттар

D) жарғылық капиталға түсетін жарналардан

E) экспорттық валюталық түсім ақшадан

 

 

7. Тұтыну қоры:

A) қызметкердің еңбегіне ақы төлеу шығындары

B) іс сапарға берілетін төлем ақылар

C) материалдық көмек

D) дотация

E) қайтарымсыз төлем ақы

 

 

8. Импорттық-кеден тарифін қолдану мақсаты:

A) Қаржы ресустарының көлеміне

B) Импортты ынталандыру

C) Сыртқы сауданы реттеу

D) Еңбек нарығын жүйелеу

E) Мемлекеттік бюджет кірісін көбейту

 

 

9. Бюджеттік қаржыландырудың түрлері:

A) Демеу қаржы

B) Қоғамдық шығындар

C) Экологиялық шығындар

D) Бюджеттік несиелеу

E) Субсидиялар

F) Бюджеттік қаржыландыру

 

 

10. Мемлекеттің экономикалық ресурстарды қайта бөлудегі бірқатар тауарлардың тепе-теңдік көлемінен ауытқуындағы құйылым шығындары:

A) Білім беру қызметі

B) Ауаның ластануы

C) Түрлі қолайсыздықтар

D) Ауа райын болжау

E) Қоғамдық игіліктер

F) Қоғамдық тауарлар

 

Корпоративтік қаржы тест экономика

 

1. Пайызды есептеудің негізгі кезеңдері:

A) тоқсан сайын және жыл сайын

B) жылына бір рет 

C) жарты күн сайын

D) айына екі рет

E) толық ай емес

 

 

2. Кері бағамдық тәсілді есептеу:

A) i=I/P

B) I=p/R

C) R=i/p

D) I=P/R

E) r=g/p

 

 

3. Пайыздарды есептеудің негізгі кезеңдері:

A) күн сайын

B) айына екі рет

C) жылына бір рет

D) тоқсан сайын және жарты жыл сайын

E) толық ай емес

F) жарты күн сайын

 

 

4. Бюджеттеу жүйесін ұйымдастыру үшін құрылған орталықтар:

A) шығын, өндіріс және негізгі құрал жабдықпен жабдықтауды басқару

B) ақша айналымын басқару

C) инфляциялау

D) несиелеу

E) бақылау, талдау

F) кіріс пен шығыс бюджеті

 

 

5. Негізгі өндірістік құралдарды қаржыландырудың меншік қайнар көздері: 

A) облигациялық заем

B) меншік қаржылық ресурстар және ішкі шаруашылық резервтер

C) қарыз капиталы

D) жұмысшылардың жеке құралдары

E) қайтарымды және төлемді негізде бюджеттен тыс және бюджеттен қаржыландыру

F) жеке тұлғалардың қаржылары

 

 

6. Сатылып алыну мақсатына қарай материалды активтер:

A) Қаржылық инвестициялар

B) Патенттер

C) Тауарлы материалдық қорлар

D) Авторлық құқықтар

E) Меншіктік

 

 

7. Негізгі құралдардың жіктелуі:

A) Негізгі және қосымша

B) Нормативтік, базалық және нарықтық

C) Қысқа, орта және ұзақ мерзімді

D) Жұмыс істейтін, жұмыс істемейтін және сақтауда тұрған

E) Меншіктік және уақытша жалға алынған

 

 

8. Бюджетті бақылау:

A) бастапқы сома

B) шығыстың бюджеттегі көрсеткіштерінің орындалуын бақылау

C) өзге активті қайта бағалауда табылатын пайда

D) кіріс пен шығыстың бюджеттегі көрсеткіштерінің орындалуын бақылау

E) негізгі құрал жабдық

 

 

9. Айналым капиталын пайдалану тиімділігінің көрсеткіші:

A) алынатын пайданың артуы

B) осы капиталды үнемдеу

C) алынатын пайданың төмендеуі

D) өндіріске шығындар

E) өндірістік цикл

F) өндірісті нормалау

 

 

10. Салу тәуекелі жоғары айналым қаражаты:

A) сұранысқа ие емес даяр өнім мен тауар

B) өндірістік сүр запас

C) арзан бағалы және тозғыш зат

D) дайын өнім

E) кредиторлық берешек

F) қысқа мерзімді қаржылық салымдар

 

Мемлекеттік басқару теориясы тест экономика

 

1. Атқарушы билік органдарынын бақылау түрлеріне қарай бөлінуі:

A) әкімшілік

B) жалпы

C) республикалық

D) аймақтық

E) жергілікті

 

 

2. Мемлекет:

A) өзіндік шекарасы бар адамның шекаралық ұжымы

B) адамдардың қоғамдық өмірін басқару

C) бірнеше автономияға бірлескен орталық

D) бірнеше автономияға бірлескен көрінісі бар басқару жүйесі

E) бір заңға бағынған, басқару жүйесі

 

 

3. Мемлекеттік тәртіптің түрлері:

A) ұйымдастыру белгісі бойынша

B) бақылау бойынша

C) қадағалау бойынша және бақылау бойынша

D) басқару қатынастары бойынша

E) заңдылықты қамтамсыз ету сипаты бойынша

F) қадағалау бойынша

 

 

4. Мемлекет келесi белгiлер бойымен танып бiлiнедi:

A) бiртұтас болып табылады

B) тәуелсiздiк бойымен

C) жоғарғы болып табылады

D) көзге және егемендi сақтаушы бойымен

E) федерациялық болып табылады

F) дербестiк бойымен

 

 

5. Мемлекеттiк басқару жүйесінде қосалқы қызметтер:

A) тiк қызметтер

B) аймақтық қызметтер

C) қаржы қызметтерi

D) провинциал қызметтерi

E) ауылшаруашылық қызметтер

F) көлденең қызметтер

 

 

6. Мемлекеттік басқаруда мақсатты пайдаланылатын ресурстар:

A) ұйымдар

B) қоғамның инновациялық мүмкіндіктері

C) қаржылық ресурстар

D) техникалық мүмкіндіктері

E) капитал, табиғи ресурстар

 

 

7. Әлеуметтiк жүйеге мемлекеттiк әсері мемлекеттің әкiмшiлiк-аумақтық құрылысымен байланысты, ол мынаны білдіреді:

A) мемлекеттiк билiктiң жоғарыдан қараушылығы қамтамасыз етiледi

B) әкiмшiлiк-аумақтық құрылымның енгізілуі

C) көп топтық мүдделердiң болуы

D) бөлiмшелердiң көп болуы

E) лоббидің болуы

 

 

8. Мемлекеттiк саясаттың мақсаттары:

A) әлеуметтiк белсендiлiктi қамтамасыз ету

B) егде азаматтарды қорғау

C) тұрғындар үшiн қажеттi тауарлар мен қызметтердiң өндiрiсi үшiн қажеттi шарттардың жасау

D) жастарды қорғау

E) балаларды қорғау

 

 

9. Мемлекеттiк аппараттың құрылымы көрсетеді:

A) жұмыс iстейтiн аппарат

B) органдардың өзара байланысы және субординация қандай

C) мемлекеттiк аппараттың қызметi мен құрылуы қандай қағидаларға негізделген

D) қызмет

E) бөлiмше

F) бөлiмдер

 

 

10. Мемлекеттік органдар құрылу тәртібіне және олардың атқаратын міндеттеріне қарай жіктеледі:

A) бөлiмше

B) құқық қорғау

C) бөлiмдер

D) қызмет

E) атқарушы

F) департаменттер

 

Мемлекет және бизнес тест экономика

 

1. Саяси режим:

A) конфедеративтік

B) халықтық

C) саяси

D) диктаторлық

E) мәдени

 

 

2. Схема бойынша басқару стилі (адам – қоғам – мемлекет):

A) салалық

B) жалпы халықтық

C) федералды

D) аймақтық

E) тоталитарлы

 

 

3. Жеке меншікке берілетін жер телімдері:

A) тұрғын үй салу үшін

B) коммерция үшін

C) құрылыс үшін

D) дем алу үшін

E) жалпы қолдану үшін

F) бой жазуға арналаған

 

 

4. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері:

A) Жанама (экономикалық)

B) Экстенсивті

C) Тура

D) Қосымша

E) Интенсивті

F) Прогрессивті

 

 

5. Ел экономикасын басқарудағы мемлекеттің рөлі:

A) туризмді дамытуды тоқтату

B) Индикативті жоспарлауды тежеу

C) Сыртқы саудамен валюталық қатынастарды реттеу

D) Еңбек нарығына әсер етпеу

E) Кеден шекарасын жою

F) Мемлекет бюджетін қадағаламау

 

 

6. Моральдық-этикалық әдістер адамдардың қасиеттеріне бағытталған:

A) Обьективті және субьективтік

B) Әлеуметтік, діни

C) Абыройы

D) Экономикалық– құқықтық

E) Қадір – қасиет

 

 

7. Көлеңкелі экономика мен жемқорлыққа қарсы күрес:

A) мониторингті үдету

B) жазалау

C) мақсатқа бағытталған қимылдар

D) тәуелсіз баспасөз арқылы жемқорлыққа қарсы күресті үдету

E) белсенді емес қимылдар

 

 

8. Мемлекеттік басқару субъектілерінің мемлекеттік билік бойынша түрлері:

A) Мемлекеттік бюджет

B) Ұлттық қор

C) Атқарушы

D) Заң шығарушы

E) Мемлекеттік табыс

 

 

9. Лоббизм:

A) бағыттылық

B) тізбектелу

C) саяси мағына болу

D) екі топтың қызығушылығы

E) жоғары деңгейлі біліктілік

F) бір топтың қызығушылығы

 

 

10. Қоғамның негізгі мәселесі:

A) халықтың пайдасының жоғары деңгейі 

B) білімділік

C) моральдің құлдырауы мен сенімділіктің жоғалуы

D) халықтың жоғары құқықтық сауаттылығы

E) зайырлы қоғам

F) ұлттық құндылықтарды жоғалту

Маркетинг тест экономика

1. «Сатып алушы нарығында» орын алады:

A) Сатып алушылар өзара бәсекеге түсу

B) Ұсыныс сұраныс көлемінен біршама артық болған жағдайда

C) Тұтынушы сұранысының жоғарылығы

D) Сұраныс пен ұсыныс тең жағдайы (нарық тепе-теңдігі)

E) Сатып алушының тауарды белсенді түрде іздестіру кезеңінде

 

 

2. Макроортаның құрылымы:

A) демографиялық, экономикалық факторлар

B) экономикалық, нарықтық факторлар

C) клиенттер мен нарық факторлары

D) нарықтан тыс факторлар жиынтығы

E) бәсекелестер, жабдықтаушылар

 

 

3. А.Маслоу теориясындағы қажеттіліктер:

A) мерзімдік, бір реттік қажеттілік

B) жоспарлы, шектен тыс қажеттілік

C) бірінші реттік қажеттілік

D) өзін - өзі таныту қажеттілігі

E) арнайы себептілік қажеттілігі

F) екінші реттік қажеттілік

 

 

4. Жоғары табысы және әлеуметтік статусы бар топқа жататын тәуекелге берік және экспериментке барғыш сатып алушы:

A) Лидер

B) Креативті

C) Консерватор

D) Ретроград

E) Соңғы көпшілік

F) Алғашқы көпшілік

 

 

5. Нарықты игеруде (қамтуда) қолданылатын стратегия:

A) демеуші маркетинг

B) дифференциалданбаған маркетинг

C) бейкоммерциялық маркетинг

D) халықаралық маркетинг

E) креативтік маркетинг

F) ынталандырушы маркетинг

 

 

6. Тұтыну тауарлары нарығын сегменттеу негіздері:

A) география, демография негізінде

B) нарықтың көлемі негізінде

C) тұтынушылардың құлығына байланысты

D) техникалық ерекшелігіне байланысты

E) нарықтық факторларға байланысты

 

 

7. Дайын тауар:

A) Тұтынушының күткен қажеттілігін қанағаттандыруы

B) Тауарға кепілдеме беру

C) Тауарға сервистік қызмет көрсету

D) Тауардың ерекшеленіп безендіруі

E) Тауардың ерекшеленген қорабы

 

 

8. Халықаралық маркетингті қолдану аясы:

A) Шетелдегі сату орны

B) Шетелдегі саудалық қызмет

C) Шетелдегі қызмет

D) Шетелдегі кәсіпорын

E) Шетелдегі өткізу кызметі

 

 

9. Демаркетингке байланысты маркетингтің міндеті мен мақсаты:

A) бағаны көтеру

B) жарнаманы күшейту

C) бағаны төмендету

D) жаңа сату арнасын іздеп табу

E) тауарға қолжетімділікті жеңілдету

F) ынталандыруды, сервисті азайту

 

 

10. Шығу мерзіміне байланысты ақпараттың түрлері:

A) эпизодтық ауық-ауық ақпарат

B) айнымалы ақпарат

C) бастапқы ақпарат

D) анықтамалық ақпарат

E) хабарламалы ақпарат

F) кепілдемелік ақпарат

Маркетингтік зерттеу тест экономика

1. Маркетингтік зерттеулер:

A) Жұмыстың шынайы бейнесін көрсететін ақпаратты беру

B) Нақты маркетингтік мәселелерді шешетін әрекеттер

C) Айқын емес мәселелерді идентификациялайтын әрекеттер

D) Істің шынайы күйін көрсететін объективті ақпаратты беру

E) Жүйелік және объективті табу

 

 

2. Маркетингтік ақпараттық жүйе (Marketing Information System - MIS):

A) Байланыс жүйесінен, ақпараттар базасынан, үлгілер қорынан тұратын біріккен жүйе

B) Қажетті ақпараттарды үнемі талдау негізінде алу үшін іс-әрекеттердің ресми тәртібі

C) Аппараттық қамсыздандырудан тұратын біріккен жүйе

D) Тәуелсіз маркетингтік зерттеу компаниялары

E) Толық қызмет түрлерін ұсынатын компаниялар

 

 

3. Маркетинг зерттеушiсінің басқару дағдылары:

A) Маркетинг процестерiн ұйымдастыру

B) Деректер қорын басқару

C) Жобаларды үйлестiру; қызметшілерді әзiрлеу

D) Компьютер сауаттылығына үйрету

E) Жүйелiк жобалау

F) Үлгiнi жасау, жобаларды басқару, өңдеу, жобаның тұжырымдамасын жасау

 

 

4. Маркетингте объекті мен міндеттерге байланысты зерттеу бағыттары:

A) Жаңа нарықтарға шығу мүмкіндіктерін зерттеу

B) Тұтынушы-ұйымдарды зерттеу

C) Нарықты зерттеу

D) Жаңа тауарға тұтынушылардың көзқарасын зерттеу

E) Тұтынушылар сұранысын зерттеу

F) Нарықтың дамуын зерттеу

 

 

5. Екінші ретті ішкі ақпараттың көздері:

A) Газеттер және журналдар

B) Ресми статистика және арнайы әдебиеттер

C) Нормативтік-құқықтық құжаттар

D) Маркетингтік агенттіктердің есеп берулері

E) Ұйымның бюджет және миссиясы мен мақсаттарының орындалуы бойынша мәліметтер

F) Мемлекеттік органдардың жарияланымдары

 

 

6. Маркетингтік ақпарат түсу мерзіміне қарай жіктелеуі:

A) Кезеңдік

B) Эпизодтық

C) Үздіксіз

D) Апталық

E) Тоқсандық

 

 

7. Маркетингтік зерттеулер:

A) Тауар нарықтарында баға қалыптастыру

B) Нарықта тауарды орналастыру

C) Маркетингтік саладағы әртүрлі аспектілер бойынша шешім қабылдау

D) Маркетологтарды ақпарат арқылы нарықтармен, тұтынушылармен, бәсекелестермен, маркетингтің сыртқы орта элементтерімен байланыстаратын функция

E) Нарықта тауарды жылжыту

 

 

8. Маркетингтік зерттеудің жоспары:

A) жұмысты орындауға жауапты тұлғалардың міндеттері көрсетілген құжат түрі

B) ішкі және сыртқы ақпарат сақталатын құжат түрі

C) қажет ақпараттар жүйелендірілген құжат түрі

D) зерттеу техникасы, әдіс-тәсілдері, жұмыс кестесі және жауапты адамдар анықталған құжат түрі

E) зерттеу тұжырымдамасын іске асыру әдістері көрсетілген құжат түрі

 

 

9. Маркетингтік мәселе анықтау келесілерді қамтиды:

A) Маркетинтік мәселенің аудитін жүргізу

B) Мәселені туғызу

C) Симптомын анықтау

D) Мәселелерді талдау

E) Мәселені шешу

F) Мәселені реттеу

 

 

10. Маркетингтік зерттеу әдістемесі шешуге бағытталған мәселелері:

A) Маркетингтік зерттеу типін таңдау

B) Маркетингтік зерттеудің жоспарын жасау

C) Тұжырымдама құру және негізгі айнымалыларды бөлу

D) Аналитикалық моделдер тұрғызу

E) Жұмыс болжамын дайындау

F) Зерттеу тұжырымдамасын әзірлеу

Конец тестов по экономике, 2014 год.  


Дата: 2014-02-17 Просмотров: 22821 Загрузок: 642 Язык: на казахском языке

 • Жулдыз 27 May 2016 15:59
  жауаптары болса жаксы болар еди))) Рахмет!
  Ответить
 • Таншолпан 14 July 2017 15:28
  Жауабы
  Ответить
 • Максат 03 November 2017 17:27
  Жауаптары барма 1-ші тесттің?Болса маган вкға жіберіңіздерші өтінішhttps:vk.comid283079579
  Ответить
  • Нурболат 10 November 2017 23:22
   Правильные ответы под вариантом АДұрыс жауап А барлық вариантта,кішкене жан-жағыңа қарау керек кой брат)
   Ответить
 • X
  Ваше имя:

  Ваш email: